Stimulace pomocí prvků NTC učení tentokrát v propojení s pravidelným školáckým klubem

Hana Plachá

V rámci obohacení vzdělávací nabídky navštěvujeme s dětmi také prostory školy, kde je k dispozici možnost práce na interaktivní tabuli. Tento prvek nám umožňuje propojit práci s prvky NTC učení s rozvojem grafomotorikckých dovedností a komplexnější a rychlejší zpětnou vazbu při práci s abstraktními symboly pro děti.


Již cestou vždy kombinujeme motorické aktivity rotačního i balančního charakteru. Všechny děti, které prochází stimulačním programem přijímají podněty s velkou radostí a nadšením. Tématy propojená práce na interaktivní tabuli dětem i rodičům na základě tištěných obsahů dává možnost rozvinout tak nabyté zkušenosti a znalosti v domácím prostředí. Velmi často se tak stane, že ráno se ve dveřích třídy zhrzený rodič snaží vypátrat...co to vlastně na mě ten náš kluk pořád zkouší? Vždyť já mu vůbec nerozumím....snaží se mi vysvětlit, co bych rád znal......a tady začíná koloběh typu zájem dítěte dotlačí i rodiče poznat mnohé nové věci.....

Související odkazy

10.1.2015

Stimulace pomocí prvků NTC učení tentokrát v propojení s pravidelným "školáckým klubem" (MŠ Lesnice)
10.1.2015 Hana Plachá


Zpět