Zahraniční stáž v předškolním zařízení ve Finsku - neuvěřitelná inspirace mj. pro realizaci prvků metody NTC

Hana Plachá

Aby zprostředkování informací o jiné zemi dětem bylo snazší a jimi lépe akceptovatelné, s paní učitelkou letěl náš pes Puntík na zahraniční stáž do města Tampere ve Finsku, kde měl možnost prožít spoustu zajímavých setkání a okamžiků.


Než vůbec vycestoval, společně s dětmi hledal zemi, kterou hodlá navštívit na mapách, brodili se společně například symboly států- vlajkami a podařilo se nám také spojit formou dramatizace s touto loutkou dětem používání cizích jazyků. Bylo toho mnoho a ještě doufám bude, co může tato "malá puntíkovaná věc" našim předškolákům nabídnout. Ze zkušeností, které šly načerpat v zemi dosud nejvyspělejšího školství v Evropě budeme ještě dlouho skládat mozaiku, kterou obohatíme naše děti. Finské školství, které se vyznačuje obrovskou mírou samostatnosti dítěte, vnímáním jedince jako originál, pracuje s jednotlivými lidskými ctnostmi. Obrovský podíl na úspěšnosti rozvoje dítěte má nepochybně velmi intenzivní provázanost rodiny a školy, kdy rodiče akceptují profesionála pracujícího s dítětem jako partnera podílejícího se na tvorbě společných podmínek, pravidel a způsobu zvolené cesty životem dítěte. Snad i Vám, kteří neodoláte pár momentům zachyceným pod pokličkou předškolního vzdělávání v jiné zemi a pohledu na tamní zimu, se rozšíří alespoň malinko obzory o zemi věčné tmy, velkého mrazu, sauny, výměny zimních pneumatik pro cyklisty, ledových hřišť před každou školou v rámci hokejové přípravy, "mumínků", krtka Zdeňka Milera, sobů a nádherné přírody......

Související odkazy

10.2.2015

Zahraniční stáž v předškolním zařízení ve Finsku- neuvěřitelná inspirace mimo jiné pro realizaci prvků metody NTC (MŠ Lesnice)
10.2.2015 Hana Plachá


Zpět