Konference ŠKOLA DOTYKEM - o tabletech a dalších IT ve výuce

Danuše Kunovjánková

Odnesli jsme si konkrétní poznatky učitelů, výsledky výzkumu dopadů projektu ŠKOLA DOTYKEM a silné dojmy z ukázek vyučovacích hodin s žáky, kteří tablet používali zručně a účelně před našimi zraky, a také podněty pro práci nejen s tablety, ale i s chytrými telefony nebo v počítačových učebnách – s pomocí programu podobného tomu, co máme na Květňáku – Vision 7.


Na webu projektu jsou konkrétní MATERIÁLY, které můžete vzít a použít (pracovní listy, fotografie, videa, prezentace, testy…) nebo jinými se nechat alespoň inspirovat (pdf dokumenty). Odnesli jsme si také adresy s materiály placenými nebo jen pro tablet či chytrý telefon.

KONFERENCE nám umožnila důkladné seznámení se s projektem a jeho výsledky - v pohodové atmosféře, která může být příslibem do vyučovacích hodin se zapojenými informačními technologiemi, a to v nejrůznějších předmětech, jak to bylo v projektu. Naléhavost podtrhl zástupce MŠMT a další řečníci, zejména s akcentem na prosazující se internet věcí a také na konkrétní uplatnění informačních technologií v praxi, protože mohou např. šetřit životní prostředí tím, že simulují chemické reakce nebo prověřují kvalitu dílů automobilů.

Doporučena nám byla již tradiční Hodina kódu jako propedeutika programování - rozvíjející IT myšlení; v prosinci 2014 jsme se jí v hodinách informatiky zúčastnili.

Související odkazy

11.6.2015


Zpět