Jak se dá rozvíjet čtenářská gramotnost aneb pracujeme s knihou intenzivně v NTC učení (Hana Plachá, MŠ Lesnice)

Vnímání detailů, jedinečnosti osobnosti, individualizace, prožitek, interakce ve skupině, práce s abstrakcí, fantazií a to vše za využití knih jako prostředku k rozvoji dítěte pomocí prvků metody NTC učení.


V úvodu motivačního příběhu se děti seznámí s někým, kdo putuje světem a mluví k nim a mají si vybrat svojí vlastní knihu, kam se mohl schovat jejich příběh, jejich oblíbená barva, jejich tajemství, jejich pohoda, hezká věc. Je velmi důležitým momentem v tomto okamžiku věnovat pozornost také dětem, které nemají vztah ke knihám, dramatizaci, či volí jiný způsob vyjadřování a jejich lingvistická inteligence není natolik vyvinutá, že nejeví zájem o knihy, obrázky, slova. I tyto jedinci mají samozřejmě šanci zvolit si a nemít ve společnosti vrstevníků v okamžiku činnosti žádnou knížku a jejich role může být zcela jiná.

V momentě dalšího kroku, kdy děti popisují, co jejich kniha vyjadřije je situace obdobná. Jedná se opět o způsob, jakým je dítě schopno svůj potenciál z hlediska vývojového stupně a své možnosti z hlediska genetických předpokladů uchopit. Dítě s prostorovou inteligencí a chutí se výtvarně vyjádřit může z knihy namalovat, co ho zaujalo- třeba jen abstraktní zelenou barvu......a jiné lingvisticky, komunikativně vyspělé dítě může jen povyprávět o tom, co v ní vidí a proč právě po této knížce sáhlo a učitel může informace zapsat..nebo zapisovatel se může stát i kolega jeho kamarád.. Jiné dítě, které je matematicko-logicky úžasně vyspělé a fascinují jej pouze stránky a čísla ISBN mohlo z knih porovnat jen a jen informace tohoto tipu....Děti si našly autory, stejné ilustrátory, počty stran, pocity, veškeré zážitky a spokojenost byla pouze na každém z nich individuálně. Pro nás pedagogy se stane práce ve skupině pozorováním individuálních okamžiků, kdy lze provádět zpětnou vazbou pedagogickou diagnostiku v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Dítě užívající knihu jako vzor pro práci s písmeny dává nádherný obraz úrovně vizuální percepce, samostatnosti, rozhodování, užívané směrovosti, grafomotorických dovedností apod. Jednotlivé schopnosti dětí směřující k rozvoji komunikativních kompetencí a kompetencí k učení jsou nepostradatelnou součástí kompletní vzdělávací nabídky. Spolupráci se základní školou považujeme za důležitou součást celoživotního učení a rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z prostředků k jejímu rozvoji. Tuto aktivitu je však velmi důležité připravit tak, aby byla edukativní a především zábavná pro obě zůčastněné skupiny. Je tedy např. možné vložit do čtení prožitek pro čtenáře i pro posluchače tak, aby každý měl svůj kousek cesty za knihou vnořen hlouběji do paměti a chtělo se mu vydat se na další zajímavou výpravu. Myslím, že se nám to prozatím velmi daří. (Hana Plachá, MŠ Lesnice)

Související odkazy

29.1.2016

Klíčová slova: NTC systém učení, individualizace, diagnostika, motivace, nadání, komunikační prostředek, čtenářská gramotnost

Jak se dá rozvíjet čtenářská gramotnost aneb pracujeme s knihou intenzivně (MŠ Lesnice)
29.1.2016 Hana Plachá
základem je vnímání osobnosti dítěte a jeho vlestního výběru literatury pro danou činnost...chuť komunikovat, podělit se s vrstevníkem přichází o to snadněji, je-li volba knihy zcela na jeho uvážení..a někdo knížky prostě nemá rád, tento fakt je v této ko
základem je vnímání osobnosti dítěte a jeho vlestního výběru literatury pro danou činnost...chuť komunikovat, podělit se s vrstevníkem přichází o to snadněji, je-li volba knihy zcela na jeho uvážení..a někdo knížky prostě nemá rád, tento fakt je v této ko
a moje knížka šla a úplně zapomněla, co chtěla vlastně říct...pomohl bys mi s tím?
a moje knížka šla a úplně zapomněla, co chtěla vlastně říct...pomohl bys mi s tím?
jestli nechceš, nebo to nedokážeš, je to pro tebe těžké, zvol jiný způsob, ..
jestli nechceš, nebo to nedokážeš, je to pro tebe těžké, zvol jiný způsob, ..
pojď, budeme si o tom třeba jen vyprávět
pojď, budeme si o tom třeba jen vyprávět
a já to napíšu...to, co jsi mi teď řekl...
a já to napíšu...to, co jsi mi teď řekl...
nebo ti pomůže kamarád, hceš? znáš jeho jméno?
nebo ti pomůže kamarád, hceš? znáš jeho jméno?
způsobům, fantazii, možnostem, jak uchopit motivační příběh se meze neklaou, děti si mají možnost vybrat, zvolit, užít, zažít...
způsobům, fantazii, možnostem, jak uchopit motivační příběh se meze neklaou, děti si mají možnost vybrat, zvolit, užít, zažít...
barvy, předlohy, obraz, fantazie, souhlas, či jen holá možnost, tvary, a poté vysvětlení proč...? to vše je součástí naší nitky za dnešní cestou ke knize
barvy, předlohy, obraz, fantazie, souhlas, či jen holá možnost, tvary, a poté vysvětlení proč...? to vše je součástí naší nitky za dnešní cestou ke knize
interakce mezi vrstevníky je zcela žádoucí, skupina je smíšená, tudíž schopnosti a dovednosti dětí se liší, je evidentní, že není třeba zasahovat
interakce mezi vrstevníky je zcela žádoucí, skupina je smíšená, tudíž schopnosti a dovednosti dětí se liší, je evidentní, že není třeba zasahovat
někdo již knihu využívá jako vzor pro práci se symboly písmen a pro nás pedagogy je diagnostickým prostředkem ke správně uchopené směrovosti i při rozhovoru
někdo již knihu využívá jako vzor pro práci se symboly písmen a pro nás pedagogy je diagnostickým prostředkem ke správně uchopené směrovosti i při rozhovoru
našli stejného ilustrátora, stejné prvky, stejného autora? A vida?
našli stejného ilustrátora, stejné prvky, stejného autora? A vida?
zájem o knihu v tom nejlepším slova smyslu, podívej, já si sám čtu a víš co? vím o čem to je....chceš to říct?
zájem o knihu v tom nejlepším slova smyslu, podívej, já si sám čtu a víš co? vím o čem to je....chceš to říct?
paní učitelko, já vidím v mé knížce...
paní učitelko, já vidím v mé knížce...
podívej Natálko, já jsem si všimla...
podívej Natálko, já jsem si všimla...
jéééé  to je přece...
jéééé to je přece...
a všímání si detailů, rozhovory, vedení k cíleným debatám..to jsou prvky NTC technik učení a velmi dobře fungují právě u knih
a všímání si detailů, rozhovory, vedení k cíleným debatám..to jsou prvky NTC technik učení a velmi dobře fungují právě u knih
Podpis lze nahradit značkou, kterou dítě užívá během denních činností. Jedná-li se o jedince, který svými schopnostmi nezvládne svůj podpis, či je vývojově mladší, může se na projekt svůj výtvor podepsat nálepkou
Podpis lze nahradit značkou, kterou dítě užívá během denních činností. Jedná-li se o jedince, který svými schopnostmi nezvládne svůj podpis, či je vývojově mladší, může se na projekt svůj výtvor podepsat nálepkou
po dohodě je zvolené téma knihy ke čtení školáky ze základní školy
po dohodě je zvolené téma knihy ke čtení školáky ze základní školy
tato aktivita je dvoustranně rozvíjející- nýbrž je nutné zaujmout jak posluchače tak i čtenáře, kterými jsou žáci, stále ještě potřební edukativního přístupu z naší strany
tato aktivita je dvoustranně rozvíjející- nýbrž je nutné zaujmout jak posluchače tak i čtenáře, kterými jsou žáci, stále ještě potřební edukativního přístupu z naší strany
propojení spolupráce je u této činnosti evidentně prožitkové pro obě strany
propojení spolupráce je u této činnosti evidentně prožitkové pro obě strany
zahrát si na maminky....děti milují
zahrát si na maminky....děti milují
a zvolená knížka byla přece o sněhu
a zvolená knížka byla přece o sněhu
a teď už na něj
a teď už na něj
je čistý? studený? mokrý? nebo jaký vlastně bude? kde ten krtek celou dobu v té knížce byl?
je čistý? studený? mokrý? nebo jaký vlastně bude? kde ten krtek celou dobu v té knížce byl?
co prožíval krtek se sněhulákem a jaké měl starosti, aby se mu nerozpustil.....
co prožíval krtek se sněhulákem a jaké měl starosti, aby se mu nerozpustil.....
tak děti....zkuste si, na vlastí kůži, jaké to je se ocitnout uprostřed pohádky.....
tak děti....zkuste si, na vlastí kůži, jaké to je se ocitnout uprostřed pohádky.....
najednou mít trable se sněhulákem.....
najednou mít trable se sněhulákem.....
brrrr....
brrrr....
noooo? tak jaký ten sníh tedy doopravdy je?
noooo? tak jaký ten sníh tedy doopravdy je?
a teď už krásně spinkat a počkáme si, jak se změní...jestli neroztaje tak, jako tomu sněhulákovi..
a teď už krásně spinkat a počkáme si, jak se změní...jestli neroztaje tak, jako tomu sněhulákovi..
a vy holky uklízet, pěkný nepořádek jste tu nadělaly...rozvíjet samostatnost a sebeobsluhu na úrovni vám příslušející
a vy holky uklízet, pěkný nepořádek jste tu nadělaly...rozvíjet samostatnost a sebeobsluhu na úrovni vám příslušející


Zpět