Jak na čísla, když chceme o nich hodně vědět, a taky jen tak počítat (MŠ Lesnice, Hana Plachá)

Zájem o matematickou řadu, o abstraktní symboly, evidentní vyjímečnost v oblasti logickomatematického vývoje? V kolektivu vrstevníků, kteří se projevují velmi individuálně svými preferencemi lze na základě poctivé diagnostiky po krátkém čase odhalit směr zájmů a preferencí silných stránek jedince.


Můžeme tomu říkat "matematická gramotnost" nebo mohlo by se zdát něco jako umět se orientovat v budoucnu v množství, číslech, řadě, prostoru, ale i zájem o příběhy s jakýmsi logicko-matematickým podtextem, enigmatické hádanky, zprostředkování dalšího rozvoje myšlení v této oblasti. Ovšem nic společného s básničkou "do pěti". Zpaměti vyjmenovat jen tak větu o číslech od jedničky? Aby si dítě předškolního věku ukotvilo prožité okamžiky spojené s cestou za tím, co je vlastně to abstraktní číslo, je velmi individuální. My nacházíme i způsob, jakým je pro něj ta pravá cesta užitečná a jedinečná. To vše díky individualizované diagnostice. V nehomogenním kolektivu, tak vznikají prostory pro realizaci nádherných okamžiků, kdy neodpovídá věková hranice úrovni schopnosti dítěte, nýbrž může např. akcelerovat ve vývoji a je schopno být mladší dítě partnerem či dokonce svými schopnostmi obohacovat vrstevníky ve skupině. Velmi důležitým aspektem je pouze respektovat jeden druhého a vnímat silné stránky jedince, které nás mohou posunout a obohatit. To naše děti dokáží, proto jsou schopny se vzájemně od sebe učit a předávat si to, co jeden dokáže od druhého a zkoušet s tím poté pracovat. Samozřejmě velmi důležitým, i když "v dobrém úmyslu" upozaděným prvkem je pedagogická motivace a edukativní prostředí. V tomto případě jejich vlastní je tím nejlepším.... Ukázalo se, že Verunčiny ruce byly ty nejlepší, proto zabraly. Teprve potom se děti dokázaly se zájmem o denní systém her, toho, kolik nás ve třídě je, denní řád se zájmem zapojovat. Pohádky o princezně, která stále neměla své DVA střevíčky, a o králíčkovi, který by se přejedl z více mrkví než TŘI ....a mnohé další A nehledě na nejdůležitější moment celé věci a tou je ustálení směrovosti u dětí. Správný návyk pro prvopočáteční psaní a čtení, což je deviza pro školní dovednost a vlastně jeden z kroků vpřed v životě, bez kterého se nikdo z nás, ani v době počítačů a techniky neobejde... Tak do toho děti!!!!

Související odkazy

9.4.2016

Klíčová slova: matematická gramotnost, číselné symboly, směrovost, NTC systém učení předškolní věk,

Jak na čísla, když chceme o nich hodně vědět, a taky jen tak počítat? (MŠ Lesnice)
9.4.2016 Hana Plachá


Zpět