Mateřská škola na raftech- Zážitková pedagogika aneb máme to ve svých rukou (Hana Plachá, MŠ Lesnice)

Prožít znamená mnohdy uvědomit si, přijít na to jak , vědět konečně proč....i takhle se dá popsat způsob, jak některé myšlenkové pochody, způsoby učení, zkoušíme u nás v mateřské škole dětem nabídnout, aby lépe proces učení usedl na své místo tam, kde je třeba.


Někdy je velmi těžké vysvětlit dětem spoustu věcí, principů, postupů, vět, dějů od stolu, v prostředí mateřské školy, které tak důvěrně znají. Někdy je velmi obtížné dokázat odpovědět na jejich otázky "proč?" a mít přitom jistotu, že pochopily. Z praxe již prostě víme, že aby to zafungovalo, je mnoho z životních událostí a pochodů třeba zažít a teprve poté "dosednou" na to správné místo. A o to se i snažíme. Teď již jen možnost připravit prostředí, hru, prožitek dětem na míru tak, abychom se dostali k cíli. Tentokrát jsme opustili nám známé bezpečné prostředí interiéru a vyjeli na výlet. Bylo třeba odvahu, spolupráci a neskutečnou podporu jeden od druhého. Příprava "na suchu" půl roku probíhala, takže jsme mohli jít na věc. Děti zvládají neskutečné sociální a emoční dovednosti na velmi vysoké úrovni a dokáží je i neskonale dobře předat v krizové situaci vrstevníkovi, který potřebuje podporu, není si jist. Dokáží komunikovat o svých pocitech, o strachu, nejistotě, ale i obrovském nadšení, těšení a mimořádném chvění z neznámé chvíle do které jdou- SPOLEČNĚ!! Bylo neskutečné vidět, jak tito malí tvorové, jsou uvnitř velcí lidé, když se před ně postavilo řešení situace s osudem chlapce úplně jiné cizí skupiny, kterého z jakéhokoliv důvodu na raft nevzali a dostal "černého Petra". Zůstat na břehu nebylo příjemné podle jeho výrazu ve tváři, rozhodli se tedy naše lesnické sovičky, že neznámého trosečníka v podobě asi desetiletého chlapce vezmou s sebou na jeden z našich raftů.....
Velký den pro tyto děti pokračoval obrovskou odezvou ze břehu, podpora diváků, nádherný pocit kdy nastoupily všechny děti po slovech vzájemného šeptání "to dokážeš, musíš si věřit", "Jsi skvělý, já ti věřím, pojď držíme ti místo, jen tobě"..... ten zvuk mi v uších zněl ještě dlouho, neboť po vysoukání se z gumových zázraků několik dětí skákajících na trávníku nešlo zastavit a jejich hlas již nešeptal slova: "Už to vím, musím si věřit a dokážu všechno, jsem dobrej"......bylo to nádherné
A zpátky k cíli- SPOLEČNĚ- když nebudeme pádlovat všichni, tak ta loď nepojede tím správným směrem- rovně. Mohlo by se zdát, že tahle jednoduchá věta nemá pravý slovní obrat....ale naopak!!!! Ta má ten obrat i na vodě a pořádný!!! Poznaly děti... Takže pádlovat a všichni...SPOLEČNĚ
Hanka Plachá

Související odkazy

12.6.2016

Klíčová slova: hra, spolupráce, prožitkové učení, situace, jedinečnost, individualita, problémové chování, osobnost

Mateřská škola na raftech – Zážitková pedagogika aneb máme to ve svých rukou (MŠ Lesnice)
12.6.2016 Hana Plachá


Zpět