Reportáž z finále Logické olympiády 2016

Zuzana Kořínková

V Míčovně Pražského hradu se v pondělí 28. listopadu 2016 uskutečnilo již deváté celostátní kolo Logické olympiády. Ve třech soutěžních kategoriích se utkalo 195 žáků a studentů, kteří se z celkem 61 451 přihlášených kvalifikovali v základním a krajském kole. Vítězi se stali Radovan Šolle (kategorie A), Jan Brada (B) a Jan Petr (C) a odvezli si domů jako hlavní cenu notebook. V rodině sourozenců Petrových, Jana a Jakuba, musí být na své syny pyšní. Zatímco starší Jan zvítězil v kategorii C, mladší Jakub obsadil stříbrné místo v kategorii B.


Počet soutěžících je rok od roku vyšší a svědčí o vzrůstající popularitě soutěže – do Logické olympiády se v současné době zapojují žáci a studenti více než poloviny všech základních a středních škol v ČR.

Kromě soutěžících samotných se tentokrát finále zúčastnilo i několik hostů z Mensy Slovensko a Mensy Polsko. V Polsku totiž realizaci soutěže zvažují a přijeli se osobně podívat na její průběh, inspirovat se a získat o Logické olympiádě co nejvíc informací. Na Slovensku již Logickou olympiádu pořádají na regionální úrovni – do budoucna ale chystají i celorepublikový ročník, při své návštěvě se proto primárně zaměřili na organizační stránku finále.

„Zájem ostatních národních Mens nás těší, realizace Logické olympiády v zahraničí bychom docílili velice rádi,“ říká Petr Mazal, předseda Mensy ČR. „Je to totiž soutěž ideální jednak pro budování pozitivního postoje dětí a mládeže k logice obecně, jednak pro hledání skrytých talentů. Soutěžní forma děti motivuje k účasti, registrace a základní kolo online znamenají snadnou dostupnost. Zúčastnit se tedy může skutečně téměř kdokoliv a možnost zkusit si soutěž přes internet v podstatě ‚jen tak‘ minimalizuje obavu ze selhání. Zapojují se do ní tedy i takové děti, které by se jinak do podobné soutěže nepustily, a často ke svému překvapení zjistí, že logické úlohy mohou být i zábava,“ objasňuje Mazal jeden z cílů soutěže.

Naprosto nedocenitelný je podle něj ale i přirozený screening, který Logická olympiáda zajišťuje. „Není úplně neobvyklé, že domněle průměrný nebo i problémový žák se po úspěchu v Logické olympiádě ukáže být ve skutečnosti žákem nadaným, s jehož nadáním se zatím jen vhodně nepracovalo. Identifikace a maximální rozvoj nadaných dětí jsou přitom jedním z hlavních cílů Mensy ČR. Výraznějšího prosazování tohoto cíle bychom právě prostřednictvím Logické olympiády chtěli dosáhnout i v dalších národních Mensách,“ dodává předseda Mensy ČR.

Logická olympiáda stojí převážně na práci dobrovolníků. Do každého ročníku se jich zapojí kolem 150 a pro velkou část národních Mens je proto představa jejího pořádání zastrašující. „Ze strany řady národních Mens jsme se setkali s velkým zájmem, ovšem jen do okamžiku, kdy zájemci blíže nahlédli na objem (povětšinou dobrovolnické) práce, kterou Logická olympiáda jako celek ve své současné formě obnáší,“ svěřuje se Tomáš Blumenstein, bývalý předseda Mensy ČR a současný mezinárodní radní pro malé národní Mensy. „V takovém případě doporučujeme začít se soutěží pozvolna – zvolit si například jen jeden kraj nebo jednu věkovou kategorii, aby se organizační zátěž pro začátek redukovala. Ostatně – ani u nás Logická olympiáda nezačínala v dnešním rozsahu. Prvního ročníku se zúčastnilo 5 500 soutěžících z Prahy, Středočeského a Moravskoslezského kraje.“

V rámci efektivního sdílení know-how a co největšího usnadnění organizace prvního ročníku olympiády v zahraničních Mensách navíc vytvořila Mensa ČR materiál Logical Olympiad in the Box. „Jde o ucelený soubor informací, doporučení a vzorových tiskových materiálů k soutěži, pravidel olympiády i návodu a oprávnění k užívání online registračního a soutěžního systému. Součástí je i kompletní sada úloh pro všechna tři kola – základní, krajské a finální – ve třech věkových kategoriích,“ vysvětluje Blumenstein. „Při realizaci Logické olympiády v zahraničí rádi organizátory podpoříme i jinak. Naším cílem je, aby start byl pro ně co nejhladší a aby se soutěž dlouhodobě uchytila.“

Optimálním cílem do budoucna je pak podle Blumensteina zorganizování mezinárodního finále: „Mensa ČR přislíbila, že mezinárodní kolo organizačně zajistí, pokud se na něm bude podílet alespoň pět zemí. Doufám, že tohoto cíle se nám podaří brzy dosáhnout a Logická olympiáda se tím posune na další úroveň.“

Související odkazy

7.12.2016

Logická olympiáda 2016 – výběr několika fotografií z průběhu slavnostního finále
28.11.2016
Devět nejlepších
Devět nejlepších


Zpět