Logická olympiáda – další úspěšný ročník za námi

Eva Sedláčková

Již podeváté se letos konala Logická olympiáda, mimořádně úspěšná soutěž pořádaná Mensou České republiky. Nehrají v ní hlavní roli vědomosti a naučené postupy, ale především logické uvažování, pohotové a samostatné rozhodování a kreativita.


Organizace olympiády spočívá z velké části na bedrech dobrovolníků, kteří se podílejí jak přímo na zajištění krajských kol a kola celostátního, tak především na tvorbě soutěžních úloh. Vymyslet nové, originální, zajímavé, zábavné a překvapující úlohy v dostatečném množství je každý rok náročný úkol.

Letos se na tvorbě úloh podílely alespoň malou, ale přesto velmi užitečnou měrou desítky příznivců Logické olympiády – a kdybych zde teď měla Vám všem, kdo jste nám pomohli, v dostatečné míře jmenovitě poděkovat, v časopisu už by nezbylo místo na nic jiného. Proto děkuji Vám všem sice dohromady, ale o nic méně upřímně. Ceníme si Vaší pomoci – ať už byla větší, nebo jen drobná.

Doufáme, že se všichni budete zapojovat i nadále a i v příštích ročnících Logické olympiády budete součástí našeho týmu tvořitelů. Máme v plánu během roku organizovat tvořitelská setkání, sdílet a rozvíjet vlastní nápady a průběžně dávat dohromady velkou fungující databázi kvalitních úloh pro další a další ročníky.

A protože jsem se právě vrátila z finále, které by vůbec nebylo možné, kdyby nebylo krajských koordinátorů – krajánků, nesmím zapomenout poděkovat i jim. Všem těm, kdo letos zorganizovali (a často už několikátým rokem organizují) krajská kola – kvalitně, profesionálně a bez jakýchkoliv zádrhelů. Všem Vám moc děkuji a doufám, že se příští rok zapojíte zas. A totéž platí i pro těch několik desítek dobrovolníků, kteří pomáhali přímo při organizaci finále – vše proběhlo naprosto hladce, a to právě díky Vám. Vaší práce si vážíme a patří Vám za ni obrovské díky.

Je mi skoro až líto, že pro letošek již všechen ten shon okolo Logické olympiády skončil. Věřím ale, že příští rok bude ještě lepší, ještě dokonalejší a ještě úžasnější – a hlavně že se bude ještě více líbit našim soutěžícím. To je přece za naši práci ta největší odměna. Děkuji.

Související odkazy

8.12.2016


Zpět