Krajské kolo Logické olympiády 2016 v Karlových Varech

Petr Čavojský

V listopadu se v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary opět uskutečnilo semifinále Logické olympiády, a to znovu v režii karlovarské místní skupiny Mensy.


Celkem 44 nejúspěšnějších řešitelů z každé kategorie zdolávalo jednak tzv. otevřené logické úlohy, u nichž byl hodnocen postup řešení, tak uzavřené úlohy, u nichž bylo cílem vybrat správnou odpověď z 5 nabízených možností. Zadání úloh bylo ve svižném tempu promítáno na projekční plátno – soutěžící se tedy nemohli vracet k předchozím úkolům a zkoušce tak byly podrobeny i jejich rozhodovací schopnosti a pohotovost myšlení.

Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám, především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří se dětem soustavně věnují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti. Právě díky jejich kvalitní práci se do soutěže každoročně zapojuje více a více žáků a studentů.

Rekordní účast v našem kraji tentokrát celkem 7 soutěžícím umožnila postup do finále v Míčovně Pražského hradu. Ale i pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny – deskové hry, jako například Osadníci z Katanu, Poker, Ubongo nebo BANG!

Ceny se podařilo získat díky sponzorům, kterými byli Karlovarský kraj, města Horní Slavkov, Sokolov a Karlovy Vary a firma SKF Chodov. Velké poděkování patří rovněž firmě ALBI za úžasné hry pro soutěžící a pracovníkům krajského úřadu za pomoc se zajištěním pronájmu prostor pro soutěž. Děkujeme i studentům Gymnázia, základní školy a mateřské školy Mánesova ze Sokolova, kteří jako každý rok s organizací semifinále pomáhali.

krajské kolo Logické olympiády 2016 v Karlových Varech (foto: Petr Čavojský)

krajské kolo Logické olympiády 2016 v Karlových Varech (foto: Petr Čavojský)

Související odkazy

12.11.2016


Zpět