Čtenářský klub

Od ledna 2017 realizujeme v naší škole "Čtenářský klub".

Co chceme žáky naučit?


Žákům by měla návštěva v našem klubu pomoci k tomu, aby:

 1. Rádi a samostatně četli.
 2. Sami si uměli vybrat knihu ke čtení či prohlížení dle vlastního zájmu.
 3. Vzájemně si knihy doporučovali.
 4. Mluvili o tom, co přečetli – co se jim líbilo či nelíbilo.
 5. Plánovali, co si chtějí přečíst.
 6. Používali postupy, které jim pomohou porozumět textu:
  • propojovali to, co čtou, s tím, co již znají, co zažili…
  • předvídali, o čem text bude – a to z ilustrací, názvu, míst v textu
  • doptávali se na neznámá slova a souvislosti v textu
  • tvořili otázky, kladli sami sobě otázky o tom, co čtou
  • byli schopni text převyprávět
 7. Nalézali v knihách zajímavé informace o lidech, jejich povaze a nejrůznějších věcech v životě.
 8. Vytvářeli společenství, v němž si naslouchají a vzájemně spolupracují.

26.2.2017


Zpět