Výzkumný badatelský tým

Úvodní informace o fungování Výzkumného týmu.


Badatelský tým funguje od 1. 2. 2017 při Klubu nadaných v naší škole. Výzkumný tým je určen výhradně pro žáky naší školy, kteří mají výborné studijní výsledky, jsou již diagnostikováni Pedagogicko - psychologickou poradnou jako mimořádně nadaní a nebo absolvovali testy MENSY nadpůměrně.

Scházet se nebudeme zcela pravidelně, předpokládám jednou za dva týdny. Vše bude záležet na druhu naší práce a času žáků.

Tým tvoří 12 dětí, u kterým si myslíme, že bude vhodné podpořit jejich nadání, i když ještě přesně nevíme třeba, jakým směrem. Proto budeme nabízet různé aktivity a tvořit náš plán činnosti dle dalšího zájmu žáků. 

Výsledky svého zkoumání budou žáci prezentovat ať už jednotlivě nebo v týmech na Dětské vědecké konferenci, kterou pořádáme v listopadu 2017.

Zapojení do vědeckého týmu je zdarma. 

Pro rodiče nadaných žáků připravujeme na jaro také setkání s PhDr. Evou Vondrákovou, předsedkyní Společnosti pro talent a nadání (škola je součástí), psycholožkou, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním a diagnostikou vzděláváním nadaných. Přijede do naší školy na konzultace s rodiči a žáky. Budu vás včas informovat o termínu a právě zde můžeme také pohovořit o dalších otázkách Výzkumného týmu.

7.3.2017


Zpět