Chcete jít studovat medicínu? Brněnská lékařská fakulta buduje unikátní simulační pracoviště a láká nadané studenty

Lenka Šnajdrová

V prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně se krajské kolo Logické olympiády letos koná již potřetí. Jak se připravit na přijímací řízení a co může LF MU nabídnout svým studentům? Zeptali jsme se prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., děkana LF MU, který uvítal spolupráci s Mensou ČR při pořádání krajského kola soutěže.


Pane děkane, jaký je Váš postoj k identifikaci nadaných dětí a studentů pomocí celostátních soutěží, jako je např. Logická olympiáda?

Osobně jsem velkým příznivcem školních soutěží, vědomostních olympiád a dalších podobných činností, protože všechny tyto aktivity talentovaným žákům a studentům umožňují rozvíjet jejich talent a profilovat se v oblastech jejich zájmu. Jsem také přesvědčen, že účast žáků a studentů v podobných soutěžích na ně má nezanedbatelný formativní a motivační vliv.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (foto: Aleš Ležatka)

Pokud by někdo chtěl studovat na LF MU, na co konkrétně se má zaměřit, aby co nejlépe uspěl v přijímacím řízení?

Především jsou to tradiční odborné předměty jako biologie, chemie či fyzika, což  se týká jak lékařských, tak nelékařských studijních programů. Do budoucna bychom ale rádi kladli daleko větší vliv také na logické myšlení a na dobrou znalost angličtiny, kterou v dnešní době považuji za nesmírně důležitý předpoklad pro  plnohodnotné studium. Rádi bychom také do budoucna více zohlednili – například i formou bonusových bodů v rámci přijímacího řízení – ty  žadatele, kteří budou mít vynikající výsledky třeba právě ve vědomostních olympiádách či soutěžích.

Čím byste zájemce o studium medicíny motivoval, aby šli studovat právě na LF MU?

Naše fakulta je místem, které organicky propojuje výuku s klinickou medicínou a vědeckovýzkumnými projekty.  LF MU rovněž nabízí speciální studijní modul s rozšířenou vědeckou průpravou – Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL). Ten je určen pro nejnadanější studenty, kteří patří mezi 20 nejlepších ve svém ročníku. P-PooL je připraví na práci vynikajících vědců v oblasti biomedicíny i špičkových klinických lékařů.

Používá LF MU ve výuce moderní metody či technologie?

Ano, samozřejmě, bez toho se dnes neobejde žádná kvalitní fakulta. Nejvíce bych zde akcentoval metody tzv. simulované výuky, se kterými se mohou studenti setkat již nyní v rámci klinické výuky – zde se jedná především o pokročilé pacientské simulátory. Ovšem do budoucna se LF MU stane v této oblasti skutečně jedinečnou vzdělávací institucí, a to nejen v rámci ČR. V letošním roce jsme totiž začali na kampusu budovat unikátní Simulační pracoviště LF MU za téměř 900 milionů korun, které posune výuku budoucích lékařů na zcela novou úroveň. Toto simulační centrum bude vlastně jakousi cvičnou nemocnicí, kde si naši studenti budou moci zkoušet běžné i velmi složité úkony a zákroky, přičemž pacienty zde budou představovat figuríny a virtuální počítačoví roboti. Centrum bude napodobovat reálné nemocniční prostředí, včetně heliportu, plně vybavené makety sanitního vozu, vyšetřoven, operačních sálů, JIP, stomatologické ordinace či nemocničních pokojů. Půjde o vůbec první zařízení tohoto druhu v České republice, které dá výuce medicíny na naší fakultě zcela nový rozměr a novou kvalitu.

Jezdí studenti LF MU běžně na studijní pobyty do zahraničí, nebo jsou to spíše výjimky?

Na naší fakultě se potkáte se studenty doslova z celého světa. Kromě toho mají studenti v průběhu studia příležitost se účastnit studijních i pracovních pobytů v zahraničí v rámci výměnného programu Erasmus. Na fakultě také působí  IFMSA CZ (International Federation of Medical Students Associations), což je mezinárodní organizace sdružující studenty medicíny z více než 130 zemí světa. V Brně sdružuje asi 400 členů, kteří pro studenty medicíny pořádají výměnné stáže do celého světa a další projekty. Na fakultě dále působí organizace zahraničních studentů medicíny MIMSA.

Co byste nakonec vzkázal zájemcům o studium na LF MU?

Určitě bych rád vyzval všechny motivované středoškoláky se seriózním zájmem  o medicínu a další zdravotnické obory, aby se přihlásili na naši fakultu. Jako děkan jim mohu slíbit, že se svými kolegy ve vedení fakulty budu dělat maximum pro to, aby již brzy po nástupu ke studiu mohli říci, že to bylo klíčové rozhodnutí jejich života a že Lékařská fakulta Masarykovy univerzity byla skvělá volba.

Děkujeme za rozhovor.

kampus Masarykovy univerzity – hlavní vchod (foto: archiv LF MU)


O zahájení stavby Simulačního pracoviště LF MU informovala i Česká televize:

26. 9. 2018: Studio ČT24

Cvičná nemocnice Masarykovy univerzity (podrobnější reportáž, trvá téměř 17 minut)

Studio ČT24: Cvičná nemocnice Masarykovy univerzity

27. 9. 2018: Události v regionech

Simulační pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (kratší shrnutí, trvá cca 2 minuty)

Události v regionech: Simulační pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

24.10.2018


Zpět