Reportáž z finále Logické olympiády 2017

Jana Unruhová

Celkem 195 soutěžících se v pondělí 27. 11. 2017 již podesáté utkalo v celostátním finálovém kole Logické olympiády. Rozmanité logické úlohy měli soutěžící možnost řešit již tradičně v prostorách Míčovny Pražského hradu. Logická olympiáda si stále drží svou popularitu – i v desátém ročníku se zapojilo více než 61 tisíc žáků a studentů z více než 3 014 škol v České republice.


Stejně jako v předchozích letech byl i letos velký důraz kladený na druhovou rozmanitost úloh. Tentokrát byl základní test doplněný moduly zaměřenými na logickou prostorovou orientaci spojenou s manuální zručností nebo na pozornost a paměť. „Snažíme se vytvářet pro každý ročník něco nového, s čím se během předchozích ročníků Logické olympiády soutěžící zatím nesetkali. Letos jsme například za účasti několika členů Mensy ČR natočili krátký videoklip, po jehož zhlédnutí soutěžící zodpovídali řadu souvisejících otázek. V této úloze se propojovalo zaměření jak na pozornost, tak na paměť a zároveň představoval pro soutěžící určité zpestření,“ popisuje strategie výběru úloh Eva Sedláčková. „Obliba takových doplňkových modulů stoupá, takže do budoucna je plánujeme posílit. Tomu bude ale samozřejmě potřeba vhodně přizpůsobit i systém vyhodnocování pro maximálně hladký průběh finále i v dalších letech. Prozatím jsou totiž tyto prvky stále poměrně nové a ještě hledáme optimální cestu,“ dodává.

Na místě při vyhodnocování, zápisu výsledků a organizaci obecně pomáhaly desítky dobrovolníků. „Celkově se do příprav letošního ročníku v průběhu celé soutěže zapojilo celkem na 300 dobrovolníků. Jejich pomoc je stěžejní na všech úrovních soutěže – při vytváření úloh, jejich testování a grafickém zpracování, při komunikaci s účastníky a v neposlední řadě právě i při organizaci krajských kol i kola celostátního,“ vysvětluje Zuzana Poláková, hlavní koordinátorka letošního ročníku. „Motivace dobrovolníků k zapojení se je různá, myslím ale, že asi všichni z nich věří, že Logická olympiáda má smysl. Jedná se nejen o prostředek rozvíjení pozitivního postoje dětí k logice, ale i o cenný nástroj pro plošný screening mladých nadaných. Tím, že je účast zdarma a první kolo probíhá online, se mohou zapojit skutečně všichni a nezřídka se stane, že se odhalí potenciál i u těch studentů, kteří jej doteď úspěšně skrývali. Pak je snazší o jejich nadání pečovat a umožnit jim maximální rozvoj.“

Na přípravu finále a samotné finále jubilejního ročníku Logické olympiády přijeli zástupci z Mensy Polsko: Piotr Strzyzewski, radní a koordinátor rozvoje, a Eliza Ropka, předsedkyně Mensy Polsko. Jejich cílem bylo načerpat zkušenosti pro plánované pořádání Logické olympiády v Polsku. Prozatím jim plány ztěžuje fakt, že v Polsku není značka Mensa příliš známá, tím pádem jsou zdlouhavá jednání s úřady a školami – tedy právě s těmi, kdo by mohli pomoci rozšířit povědomí o této události a pomoci v její realizaci. Původní záměr byl uspořádat Logickou olympiádu v Polsku už v dubnu 2018, vzhledem k náročnosti příprav se nyní termín reálně odhaduje až na podzim 2018. První ročník by se měl konat pouze v několika krajských městech (Varšava, Krakov, Katovice) a v případě úspěchu akce by se soutěž postupně rozšiřovala do dalších měst, ideálně po celém Polsku.

Oba hosté byli nadšeni hladkým průběhem finále a ocenili především nasazení organizátorů a rozsah akce. Za velké pozitivum považují i spolupráci soutěže s MŠMT a školami. „Logická olympiáda je přínosem pro děti i pro Mensu. Posláním Mensy by mělo být pečovat o nadané děti a Mensa ČR vytvořila know-how, jak to prostřednictvím Logické olympiády dělat. Je v tomto směru příkladem pro ostatní země, která by tohoto know-how měly také využít,“ shrnula Ropka.

Související odkazy

7.12.2017


Zpět