Krajské kolo Logické olympiády 2018 v Brně

Bronislava Milinková

Je pátek 2. listopadu, brzy ráno. Tedy, brzy je aspoň pro mne, letitou důchodkyni, která si může dovolit většinou vstávat až za denního světla. Už jsem pomáhala při krajském kole několikrát, vím, co mne čeká: rušný den, plno nezvyklých situací, někdy stresových, ale taky hrdost být při tom, když se velká posluchárna zaplní chytrými dětmi.


Mezi sedmou a osmou hodinou se začínají dva dlouhé stoly na chodbě plnit hromádkami materiálů. Na nic se při skládání nesmí zapomenout. Nejprve zařídit, aby nechyběl blok, diplom, důležité dokumenty a dárky od sponzorů, jako třeba křížovky, sudoku a informace o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (letos se krajské kolo Logické olympiády v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně koná již potřetí). Pak přidat ještě propisku, ať se nemusí technické překážky řešit v průběhu soutěží. A taky časopis Mensa. A ještě jablko, vodu a něco malého na zub – zkrátka svačinku.

U stolu se už tvoří řada nejmladších soutěžících kategorie A, většinou s rodiči. Děti vypadají klidněji a informovaněji než rodiče.

Na rozdíl od předešlých let nezaujímám pozici vpředu u katedry coby dozorce-hlídač-rozhodčí, ale přidávám se k týmu opravářů. Zdravíme se a jsme svoláni vedoucím týmu Liborem ke krátké poradě: je nutné domluvit si systém hodnocení, které musí proběhnout ve velice krátkém čase pro každé kolo každé kategorie.

V jedné otázce si opravujeme výsledek, v jiné jsme upozorněni na více řešení. Na radu zkušené opravářky Míši se rozhodujeme pracovat ve dvojicích – jeden si bere první a druhou stránku písemného testu, druhý třetí a čtvrtou. 

V půl deváté začíná první kolo kategorie A. Mezi lavicemi tiše procházejí fotografka Jana a kameraman Vojta, zachycují soustředěnost nejmladších soutěžících i situace humorné.

První kolo je u konce – dostáváme vyplněné testy a máme 20 minut na jejich obodování. Já opravuji třetí a čtvrtou stranu, nadepisuji mezisoučty, posouvám k Mirovi, ten předává Liborovi, Libor zkontroluje, sečte mezisoučty, posouvá k Lence u počítače. Stejně pracují Hanka s Míšou.

Máme hotovo dřív, než končí přestávka a rozběhne se další kolo – vizuální, úlohy jsou promítané na obří obrazovky nad hlavou moderátora Vaška. Drobný zádrhel s nedostatkem tabulek pro soutěžící řeší moderátor s klidem: „vytrhněte list z bloku, nadepište svoje číslo a jméno, napište si pod sebe řadu čísel od 1 do 20 a vedle budete psát písmeno odpovědi“. Ha, víc práce pro nás – ale jedná se jen o pár papírů, to zvládneme. Máme možnost úlohy sledovat, před sebou máme tabulky s výsledky – no nevím, jak bych uspěla já jako soutěžící, některé typy úloh teda fakt nedávám.

Během IQáče a Daniny prezentace Mensy (už za přítomnosti rodičů) jsme hotovi s bodováním.

Kategorie A končí vyhlášením výsledků 15 nejlepších a předáním cen od sponzorů; deset pojede do Prahy na finále.

Stejně klidný je průběh soutěží kategorií B a C, jen doprovodu ubývá…

Celkově soutěž proběhla bez zádrhelů díky pečlivé přípravě celého týmu a soustředěnému plnění přidělených úkolů. No, dá se to říct i jinak: mensané jsou parta nejen s vysokým IQ, ale i EQ – čili všímaví, chápaví, kreativní. Aspoň ti, kteří jsou ochotni věnovat čas dobré věci.

Za rok na shledanou na dalším krajském kole!

Související odkazy

5.11.2018

Krajské kolo Logické olympiády 2018 v Brně
2.11.2018 Lenka Šnajdrová


Zpět