Ocenění pro MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, za zajištění podmínek pro vzdělávání nadaných dětí

Ondřej Čavojský

Ve školním roce 2017/2018 se naše mateřská škola účastnila soutěže Škol(k)a JINAK 2018 pořádané Svazem měst a obcí České republiky. Jedná se o soutěž, do které se může přihlásit jakákoliv mateřská nebo základní škola v České republice. Soutěže se účastnily školky od Aše až po Kyjov. Soutěží se v kategorii hlasování na facebookových stránkách Svazu měst a obcí České republiky a v kategorii hodnocení odborné poroty.


Zástupci z naší školky byli na začátku října pozváni do Kolovratského paláce v Praze, kde převzali cenu poroty za mimořádný přínos pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí.

Jsme velice rádi, že naše práce byla takto oceněna a slibujeme, že nepolevíme a dále se bude věnovat rozvíjení nám svěřených dětí.

Související odkazy

16.12.2018


Zpět