Péče o nadané děti v ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou

Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy

Uplynula již tři léta od doby, kdy jsme si řekli: „Pojďme koncepčně pracovat s nadanými dětmi.“ Neznamená to, že bychom se snad o ně v předchozích letech nestarali, ale nyní jsme zkrátka projevili více zájmu a snahy o naše nadané děti pečovat. Děti se pravidelně účastní řady soutěží a organizujeme pro ně různé mimoškolní aktivity, v péči o nadané spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a již přes dva roky patříme mezi školy spolupracující s Mensou. Za tuto dobu mimo jiné řada našich dětí projevila zájem o testování Mensou a výsledky tohoto testování jsme byli více než příjemně překvapeni.


Pro výuku nadaných dětí využíváme samozřejmě dostupné digitální zdroje a naše učitele podporujeme ve vzdělávání v této oblasti. Spolupracujeme i s pedagogicko-psychologickou poradnou v Jablonci nad Nisou a naším erudovaným speciálním pedagogem. A protože víme, že péče o nadané děti není otázkou jen školy, uspořádali jsme několik seminářů určených pro rodiče a zaměřených na to, jak o svého nadaného potomka pečovat a jak ho motivovat ke školní práci tak, aby své nadání dokázal skutečně projevit.

Pro vytváření kvalitních podmínek pro péči o nadané děti se snažíme efektivně využívat různé granty (např. podpora firmy Jablotron a vybrané šablony v rámci projektu OP VVV). Naše děti také aktivně podporujeme v účasti v různých školních olympiádách a soutěžích – významné úspěchy v rámci kraje i republiky máme např. v Logické olympiádě, Pythagoriádě a Matematickém klokanovi.

V souladu s koncepcí se nadané děti snažíme již od 1. ročníku vyhledávat a vytvářet jim zázemí pro rozvoj jejich nadání, a to především v rámci mimoškolních aktivit. Na prvním a druhém stupni se o koordinaci těchto aktivit starají dva učitelé a sami aktivně kroužky pro nadané děti vedou.

Jedním z nich je klub pro šikovné prvňáčky. Ten je zaměřený na hravou formu rozvíjení schopností a dovedností dětí, zejména na logické myšlení, čtenářské dovednosti, schopnost spolupráce a komunikace. Děti řeší logické hádanky a rébusy (mimo jiné se sirkami, mincemi, či stavebnicemi), pozvolna nakukují do jednotlivých prostředí matematiky profesora Milana Hejného či hrají deskové hry. Své kritické myšlení a čtenářské dovednosti děti rozvíjejí prostřednictvím předčítání aktuální dětské literatury doplněné čtením s předvídáním, vyvozováním závěrů, metodou „poslední slovo patří mně“ aj.

Dalšími aktivitami jsou kroužek pro nadané žáky a kroužek pro nadané děti, nebo kroužek sudoku, který kromě sudoku nabízí i další japonské hlavolamy, například kakuro, killer, arukone, mřížkové součty a haši, i další deskové hry, které jsou vítaným doplňkem pro svou rozmanitost a společné prožívání.

Nadaným dětem prostě fandíme, máme je rádi a v této souvislosti jsme si hluboce vědomi skutečnosti, že naše země je potřebuje. Jednou v budoucnosti se i nám starším může tato péče bohatě vrátit v rámci dalšího zúročení jejich talentu.

Více informací můžete též nalézt na www.zspasirskajbc.cz v sekci „Nadané děti“.

15.3.2019

Z našich aktivit 2018/2019 (ZŠ Pasířská, Jablonec nad Nisou)
15.3.2019 Jiří Vondráček


Zpět