Praktické materiály pro vzdělavatele dospělých – Neuroandragogika v praxi.

EDUcentrum

Projekt „Neuroandragogika proti exkluzi“, který realizovala nezisková organizace EDUcentrum společně s dalšími pěti partnery z Polska, Rakouska, Velké Británie a Řecka, přinesl řadu praktických materiálů přímo využitelných ve vzdělávání dospělých. Projekt byl podpořen Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ a po dvou letech realizace se blíží ke svému konci. Výstupy projektu najdete ve čtyřech jazycích včetně češtiny zde.


Neuroandragogika je pojmem, který není v českém prostředí příliš známý, jedná se o andragogický obor, který využívá nejnovější poznatky o fungování lidského mozku. Tyto poznatky propojuje s principy vzdělávání dospělých a snaží se maximálně zefektivnit učení. Projekt se zaměřil na podporu jak vzdělavatelů dospělých, tak i dospělých studentů z řad různých znevýhodněných skupin (včetně nezaměstnaných, neaktivních osob, 50+, zdravotně postižených, imigrantů, lidí s nízkou kvalifikací, lidí z méně přístupných oblastí atd.), kteří jsou ohroženi nebo postiženi sociálním vyloučením.

Během dvou let jsme vytvořili a pilotně otestovali celou řadu nově vytvořených vzdělávacích materiálů. K nim patří:

Tento program je určen učitelům, instruktorům, školitelům, sociálním pracovníkům a pedagogům pracujícím s dospělými ze znevýhodněných skupin ohrožených sociálním a profesním vyloučením.

Tento materiál slouží jako didaktická podpora vzdělavatelů, kteří pracují s dospělými s různých znevýhodněných skupin. Toolkit je využitelný pro přípravu workshopů nebo jako materiál pro sebevzdělávání.

Výukový materiál slouží k rozvoji dovedností efektivního učení s využitím principů neuroandragogiky.

E-platforma obsahuje všechny vzdělávací materiály vyvinuté během projektu. Ty jsou určené učitelům, školitelům a studentům.

Projektová brožura obsahující nejdůležitější závěry, objevy a tipy, jak využívat neuroandragogiku při práci s lidmi ze znevýhodněných skupin. Cílem publikace je popularizovat myšlenku využití neurovědy v oblasti vzdělávání dospělých.

Partneři z jednotlivých zemí měli možnost materiály pilotně otestovat během workshopů pro vzdělavatele a pro dospělé studenty. V EDUcentru jsme workshopy pilotně ověřili se skupinou žen pečujících o malé děti. Při přípravě workshopů jsme se opřeli o principy, které vycházejí z konstruktivistické perspektivy, systemického přístupu, orientace na silné stránky a hodnotové zaměření účastníků. Tyto principy pozitivně ovlivňují motivaci účastníků i udržitelnost získaných poznatků.

Díky zpětné vazbě od účastníků workshopů jsme získali cenné podněty pro doplnění a vylepšení výsledných praktických materiálů. Kromě příruček, které si můžete stáhnout a využít pro samostudium, je k dispozici také online platforma Moodle. Do ní je možné vstupovat bez registrace jako „host“ a bezplatně využít vzdělávací podporu. Kromě teoretického základu platforma obsahuje řadu praktických cvičení a aktivit, díky kterým si vytvoříte názornou představu, jak neuroandragogika podporuje učení.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.neuroandragogy.eu a také na webu naší organizace EDUcentrum.

 

EDUcentrum je nezisková organizace, která podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabýváme přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracujeme s několika desítkami zahraničních organizací. Naší vizí je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. www.educentrum.eu

29.10.2019

Klíčová slova: neuroandragogika, Erasmus+, projekt, vzdělávání, andragogika, neurovědy, praktické materiály


Zpět