Krajské kolo Logické olympiády 2019 v Brně

Dagmar Srbová

Na letošní krajské kolo se opět scházíme v posluchárně Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jsem mezi opravovateli nováček, tak ještě nevím, co mě čeká. Nástup je už v sedm ráno, což pro mne – sovu – není zrovna ideální čas. Budík to ale jistí, a tak jsem na místě dokonce o trochu dřív. Nejprve je potřeba naplnit přes 180 ks igelitek propagačními materiály, dárky a malým občerstvením a nachystat vše na registraci soutěžících. Ještě nejsme hotovi, a předsálí se začíná plnit nejmladšími účastníky kategorie A. Dorazili všichni.


Po úvodu a seznámení s pravidly začínají soutěžící 30minutovým písemným testem. Po jeho skončení se pouštíme do oprav a jde nám to dobře – než soutěžící dokončí druhý, promítaný, test, máme hotovo. Opravujeme i druhý test, výsledky se ihned zadávají do počítače a brzy přichází na řadu vyhlášení výsledků. Nejúspěšnější soutěžící dostávají za odměnu stolní hry, na které přispěli naši sponzoři, a deset nejlepších postupuje do finále. Vše se opakuje i s kategorií B, jen tam jich postupuje pouze devět.

Unavení a hladoví vítáme polední přestávku a jdeme na rychlý oběd. Po něm nás čeká ještě kategorie C – středoškoláci. Těch se registrovalo nejméně, takže do Prahy postupuje jen pět nejlepších. Chvilka napětí při registraci – skutečně přijdou dvě dívky stejného jména, nebo došlo k nějaké organizační chybě? Ano, přišly opravdu obě, každá z jiného gymnázia. Na úvod si soutěžící vyslechli paní prorektorku Lékařské fakulty MUNI, která je lákala ke studiu lékařství. No, o chytré studenty, kteří se umí soustředit a vypnout k výkonu, mají zájem nejen technické obory vysokých škol.

Když jsem si ráno přečetla časový harmonogram, nevěřila jsem, že to můžeme stíhat. Naštěstí se ukázalo, že sehraný tým dokáže zázraky. Vše proběhlo bez jakýchkoli zádrhelů a nálada byla výborná.

Jen ze zvědavosti jsem sledovala, jaké je zastoupení děvčat a chlapců. V nejmladší kategorii A ta bylo tak půl na půl, jak mezi soutěžícími, tak mezi výherci. V kategorii B převažovali chlapci a i mezi 15 výherci byla jen dvě děvčata. V nejstarší kategorii C už bylo dívek o něco více, zhruba čtvrtina, ale mezi výherce se probojovaly také jen dvě!

Ještě jeden zajímavý postřeh.  Ani v jedné kategorii jsem nezahlédla obézní dítě. Je vidět, že chytré děti nesedí jen u počítače, jak je oblíbené klišé starší generace.

Celý průběh akce pečlivě zaznamenávali fotograf Pavel a kameraman Vojta.

Související odkazy

8.11.2019

Krajské kolo Logické olympiády 2019 v Brně
1.11.2019


Zpět