Malování během

Mgr. Tomáš Kasper

Březen je dalším měsícem, kdy žáci nemohou do školních budov. Většina učitelů se snaží stále vymýšlet nové a nové aktivity, aby děti jen neseděly doma.


A tak například tělocvikáři vyzvali své žáky k pohybu při dodržení všech vládních nařízení. Jeden týden vyrazili na procházku ve svém okolí a zároveň sbírali odpadky. Věnovali se tak i environmentální výchově a často byli sami překvapeni, jak rychle a na poměrně malém území nasbírali plný pytel odpadu.

Další výzva zněla „vyběhat obrazec či nápis“. Jak to vypadalo? Žák si naplánoval trasu a díky GPS ji při běhu zaznamenal do mapy, kterou pro kontrolu odeslal učiteli. Pan učitel šel pochopitelně příkladem a sám nejprve během vykreslil na louce jeden obrazec a jeden nápis s údaji o délce trasy a časový údaj. Vyběhat se podařilo velmi pěkné nápisy BE HAPPY, obrazy motýlů, myší, strašidel a podobně.

Kromě pohybu na čerstvém vzduchu tak zároveň žáci pracovali s mobilem a jeho různými užitečnými aplikacemi. Výsledné obrazce jsou velmi zajímavé a všem účastníkům výzvy tleskáme!

27.3.2021

Klíčová slova: tělocvik, enviromentální výchova, GPS


Zpět