Online kroužky Intellectus

Pro děti z celé ČR jsme připravili možnost zapsat se online kroužků Intellectus, aby svůj volný čas trávily produktivně a zábavně a zároveň nemusely za výukou nikam dojíždět. Online kroužky probíhají z pohodlí Vašeho domova, kam Vám pomocí internetu přinášíme programovací výzvy pro začátečníky i pokročilejší nebo badatelské a přírodovědné úkoly pro děti už od 8 let! Akci nepořádá Mensa ČR.


Bližší informace: http://intellectus.cz/online-krouzky/

Jaké online kurzy jsou k dispozici?

Momentálně jsme pro Vás a Vaše děti připravili následující online kroužky - pololetní, měsíční či 14 denní:

Základy programování 1

Základy programování ve Scratchi 

Základy programování ve Scratchi 2 

Základy programování a tvorby mobilních aplikací pro pokročilejší 

Základy tvorby webových stránek – probíráme HTML a CSS 

Počítačová grafika

Malého badatele a přírodovědce 

Malého badatele a přírodovědce 2 

Malého badatele a přírodovědce 3 

Malého fotografa

Začátky online kroužků, online přihlášky anebo video, které Vám kroužek přiblíží naleznete zde: http://intellectus.cz/online-krouzky/

Jak výuka online kroužků probíhá?

Přihlášené dítě se pomocí svého Google Mailu přihlašuje do interaktivní třídy, kde na něj čekají materiály a úkoly. Úkoly jsou dítěti přístupné po celou dobu kroužku a jejich řešení odevzdává jednoduše v interaktivní třídě. Lektor dítěti poskytuje zpětnou vazbu, doporučení pro vylepšení i motivaci do další práce.

Nedílnou součástí každé výuky je i možnost konzultace problémů s lektorem, odborníkem v daném oboru, se kterými si děti neví samy rady. Na dotazy, ale i vysvětlení nové látky a společnou práci, obdobnou jako by probíhala fyzicky na kroužku, je ve smluvený čas připraven lektor v online konferenční místnosti. 

Online kroužky stále dodržují zásady aktivit Intellectus.  Lektoři kurzů jsou odborníci ve svém odvětví, ať už jde o programování a informatiku nebo biologii a chemii, a jsou připraveni s dětmi plnohodnotně trávit čas i na dálku. Dbáme také na individuální přístup k zájmu a rozvoji žáků, a proto je kapacita jednoho kroužku maximálně 5 dětí.

20.9.2021


Zpět