Aktivity Talnetu

Jakub Sochor

Talnet se dlouhodobě – v různých podobách již od roku 2003 – zabývá podporou nadání a nadaných v celé České republice. V minulosti Talnet fungoval pod záštitou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, později pod institucemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z nichž poslední byl Národní pedagogický institut České republiky. S akademickým rokem 2021/2022 je Talnet z organizačních důvodů plně provozován zapsaným spolkem Talnet a funguje nezávisle, především na základě dobrovolnosti. Od jara 2022 je Talnet členem České rady dětí a mládeže.


„Ať už chce člověk prozkoumat jakékoliv téma, či položit jakoukoliv otázku, může si být jistý, že ho v Talnetu někdo vyslechne a poradí mu.“

„Našel jsem místo, kde jsou lidé spojeni nejen tím, že mají nějaké své zájmy, ale právě tím, že to jsou lidé s rozdílnými zájmy. Je to úžasné místo, které jsem si nikdy nepředstavoval. Vždycky tam je někdo pro mě a dokázal jsem si tam najít mnoho přátel. A ti se spolu rádi dělí o svoje znalosti a zkušenosti – a to se mi hodně líbí.“

„Talnet je úžasná komunita, která sdružuje lidi se společnými, ale zároveň velmi odlišnými zájmy. Lidi, kteří si rozumí. Komunita se tak rozvětvila, že se tady teď může realizovat skoro každý. Jen jednou se tady ukázat je skvělá příležitost se něco nového naučit, a zároveň poznat někoho, kdo přemýšlí stejně.“

Tak popisují středoškoláci zapojení do projektu Talnet, řečení Talneťáci, své zkušenosti s nejrůznějšími talnetími aktivitami a své pocity z fungování v komunitě studentů a lektorů, kteří se při nich potkávají.

Projekt se během své historie zažil jako platforma, kde motivovaní žáci dostávají péči, které se jim jinde nemusí dostávat, ať už se jedná o zájmy odborné či osobní, přičemž v Talnetu není vyvíjen tlak na kompetitivnost, na rozdíl od podpory vzájemné tolerance i přijetí a poznání sebe sama, což může být v běžném školním provozu složité a obtížně dosažitelné. Studenti mají možnost spojení s odborníky, ale také s podobně nadšenými vrstevníky pestrých zájmů, což je zjevně jeden z významných benefitů Talnetu, jak ostatně vyplývá z úvodních citací.

Součástí aktivit jsou například různě zaměřené kurzy (fyzika, biochemie, filosofie, informatika, geografie…), kde mají studenti možnost komunikovat s lektorem-odborníkem a individuálně diskutovat nad úkoly, objevovat nové informace, případně konfrontovat své poznatky se spolužáky v kurzu i mimo něj. Talneťáci se také mohou setkat na online přednáškách a diskusích, nicméně nejsou ochuzeni ani o setkání naživo.

Oblíbenou součástí jsou víkendová soustředění naplněná přednáškami, workshopy i volnočasovými aktivitami. Několikadenní akce jsou také takzvané miniexpedice, kde malá skupinka Talneťáků plní projekt, který souvisí například s oborem terénní biologie a ochrany přírody. Někteří studenti se společně účastní týmových soutěží, čehož je zářným příkladem tým Na fyziku v týmu (NAFTA), který dlouhodobě boduje v Turnaji mladých fyziků a zaznamenal úspěchy také na mezinárodní úrovni, naposledy se v mezinárodním soutěži umístil ve velké konkurenci na 7. místě. Pravděpodobně nejambicióznější aktivitou je T-Expedice, což je týdenní letní akce hostící badatelské týmy různých oborů, které pracují na vědeckých projektech a na konci své výsledky prezentují na poster session s přístupem veřejnosti. Ve svém důsledku se ovšem jedná o celoroční aktivitu, protože badatelské projekty vycházejí z hlav Talneťáků, přičemž během roku probíhá příprava vědeckého záměru od prvotního nápadu přes jeho rozvíjení, tvorbu týmu až k jeho finální realizaci. Práce nekončí ani po expedici, jelikož k uzavření odvedené práce patří také tvorba vědeckého článku, který vyjde ve společném sborníku. Studenti tak získávají možnost nahlédnout pod pokličku vědy v bezpečném a přijímajícím prostředí a nutno říci, že se na expedici velice rádi vracejí, často až do svého odchodu na vysokou školu. V minulosti Talneťáci na expedici navštívili Radnice, Chomutov, Spálené Poříčí, Jeseník, Pardubice a Litoměřice.

V Talnetu je každý vítán a má na výběr ze škály aktivit, ve které si to své může najít prakticky kdokoli. Více informací je k nalezení na webu talnet.info. Na viděnou v Talnetu!

momentka z jedné z mnoha talnetích expedic

5.10.2022


Zpět