T-Konference 2023

Talnet, z.s. spolu s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. pořádají T-Konferenci. Jedná se o první ročník a zváni jsou všichni studenti středních škol, kteří chtějí prezentovat svůj odborný příspěvek nebo chtějí prezentace pouze sledovat.


Talnet, z.s. spolu s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. pořádají T-Konferenci. Jedná se o první ročník a zváni jsou všichni studenti středních škol, kteří chtějí prezentovat svůj odborný příspěvek nebo chtějí prezentace pouze sledovat.

Cílem je představit příspěvky na témata z různých oborů – z přírodních věd, z techniky, z oborů společenskovědních.

Motivace: Studenti často zpracovávají zajímavé seminární práce, ročníkové práce, které skončí v šuplíku. Studenti se účastní SOČ, často se stává, že práci dokončí, odprezentují na soutěžní přehlídce a tím éra mnohdy zajímavého tématu skončí. Studenti své práce prezentují na různých soutěžích nebo ve škole v rámci povinných prezentací, málokdy pro vlastní zdokonalení v prezentování a pro sdílení myšlenek, pro sdílení poznání či vlastních objevů a bádání nebo mravenčího úsilí a systematické práce.

Přihlaste se a prezentujte své téma, které jste zpracovali. Zdokonalujte se v prezentačních schopnostech. Setkejte se se svými vrstevníky. Vyměňte si zkušenosti z psaní svých prací. Obohaťte se o nové poznatky. Poznejte zajímavé lidi. Inspirujte se vzájemně a dodejte si odvahy začít nějaké vlastní téma. Třeba díky T-Konferenci uděláte první krok!

T-Konference není soutěž. Prezentující se zajímavými příspěvky možná čeká nějaká drobná pozornost, ale materiální odměna zde není prioritou. T-Konference je místo k setkání. T-Konference je místo k obohacení sebe sama i vzájemně. Účast na T-Konferenci je zdarma.

Kontakt v případě dotazů: martina.rohlichova@talnet.academy

Více informací včetně přihláška na stránce https://talnet.info/t-aktivity/t-konference/

25.5.2023

Klíčová slova: konference; Talnet; nadání; student


Zpět