Inteligenční soutěž pro žáky základních a středních škol

Hana Svobodová

Co to vůbec je Logická olympiáda? Kde se vzala?


pohled do sáluMyšlenka inteligenční soutěže pro žáky základních a středních škol vznikla v hlavě našeho člena Dalibora Hrabce. Ten pořádal první ročníky soutěže, tenkrát pojmenované Íkváč, ve Frýdku-Místku v letech 2001 a 2002. Pak bylo chvíli ticho, ale o to více bylo o soutěži slyšet v minulém roce. Nejdříve přišel Dalibor na místní skupinu Ostrava s prosbou o pomoc při pořádání dalšího ročníku. Rádi jsme mu ji přislíbili. Soutěž jsme přejmenovali na Bednu Moravskoslezského kraje, určili ji pro středoškoláky, oblast působnosti rozšířili na celý MS kraj a domluvili finále na krajském úřadě. Jak probíhalo finále Bedny, jste se mohli dočíst v listopadovém čísle mensovního časopisu na stranách 30 a 31.

V březnu proběhl v Praze Leadership Day, kam předseda Tomáš Blumenstein pozval i Dalibora, aby svou myšlenku prezentoval ostatním mensanům se zájmem o nadané děti. Dalibor přijel, vysvětlil, co je na této soutěži výjimečné a jak ji pořádat. Jak těchto cenných informací a rad mensané využili, už pod novým názvem Logická olympiáda.

sláva vítězůmČím se tedy koncept této soutěže odlišuje od ostatních:

  • Klade důraz na logické úlohy, tedy na logické uvažování, naopak encyklopedické vzdělání nehraje roli. Tak se může stát, že i žák, který ve škole nesbírá zrovna úspěch za úspěchem, v této soutěži exceluje.
  • Základní kolo se pořádá na domovské škole. Žáci dostanou test plný neznámých úloh, rébusů a hádanek a omezený čas k jejich řešení.
  • Opravu a vyhodnocení testů zajišťuje Mensa. Poté ze soutěžících vybere daný počet účastníků finále. Minulý rok to bylo 60 finalistů Bedny MSK a 200 finalistů LO.
  • Finále probíhá ve „velkém stylu“. Divácky nedocenitelná je především možnost využít audiovizuální techniku. Úlohy jsou promítány na velké plátno, každý tak může luštit zároveň s finalisty, nebo spíše zírat (opravdu!), jak rychle jsou finalisté schopni řešit i velmi těžké a netradiční úlohy. Pro soutěžící je pak zajímavé sedět např. na místě známého politika. Finále Bedny MSK probíhalo v zasedací síni krajského úřadu a finále LO v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
  • Finále se skládá z více kol. Jednotlivá kola se od sebe liší nejen typem úloh, ale také konceptem luštění. Zatímco zpočátku soutěžící vyplňují své odpovědi do papírů a přičítají se jim body za každou správnou odpověď, ke konci finále graduje a body se přičítají jen první správné odpovědi.
  • Všichni finalisté obdrží diplom a pozvánku do Mensy ve formě poukázky na mensovní testování. První tři finalisté navíc získávají zajímavé ceny, jako např. notebook, digitální fotoaparát apod.

Pořádání této soutěže je další způsob, jak se aktivně zapojit do práce s nadanými dětmi, a proto se Rada Mensy rozhodla ji rozšířit a pod jednotným názvem Logická olympiáda uspořádat i příští rok.

Autor: Hana Svobodová, fotografie: Radim Beznoska

Související odkazy

17.2.2009


Zpět