Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008


Vánoční turnaj v košíkové

23.12.2016 Radka Polívková | Další informace...

Již řadu let se poslední školní den před Vánocemi setkávají žáci a učitelé 2. stupně v hale rychnovské průmyslovky na vánočním turnaji. I letos se přišla podívat celá řada bývalých žáků naší školy. Žáci devátého ročníku i letos vybrali ze svého středu nejšikovnější košíkáře, kteří se postavili proti družstvu učitelů a učitelek. Nakonec víc košů naházeli učitelé. Bojovalo se statečně a za velké podpory všech přítomných. Zápolení bylo okořeněno nápaditými tanečními vystoupeními jednotlivých devátých tříd.


Mladý chemik

17.12.2016 Libuše Šrámková | Další informace...

13. prosince 2016 reprezentovali tři žáci 9.A naši školu v oblastním kole soutěže Mladý chemik na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.


Co připravila Mensa ČR v roce 2016 dětem?

11.12.2016 Dana Havlová | Další informace...

Stručné shrnutí aktivit Dětské Mensy v roce 2016.


Matematický adventní kalendář

10.12.2016 Lucie Hamanová | Další informace...

Nastal adventní čas a všichni žáci se určitě těší na příchod Vánoc.


Okresní přebor škol v šachu

3.12.2016 Radka Csibriová | Další informace...

V pátek 25. listopadu se konal v Rychnově n. Kn. Okresní přebor škol v šachu. Naše škola je již tradičním účastníkem této soutěže. Proto i letos vyslala do soutěže 2 družstva z 2. stupně. Sestavy tvořili žáci, kteří ve škole úspěšně navštěvují šachový kroužek.


Představili jsme metodu NTC Learning....

2.12.2016 Andrea Vřešťálová | Další informace...

V pondělí 21. listopadu proběhlo ve FlowerGarten setkání učitelů z pražských jazykových mateřských škol, tzv. PEYN, nebo-li Prague Early Years Network. PEYN vznikl za účelem předávání si poznatků a zkušenností ze vzdělávání dětí předškolního věku. Tato setkání se konají jednou za tři měsíce a jsou pořádány vždy v jedné z partnerských mateřských škol.


Logická olympiáda ve FlowerGarten

2.12.2016 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Na konci listopadu proběhla ve FlowerGarten logická olympiáda, která se dětem moc líbila, a společně jsme si ji moc užili.


Kroužek robotiky

29.11.2016 | Další informace...

Na našem gymnáziu se od půlky listopadu 2016 začala scházet skupina nadšenců do stavebnice LEGO Mindstorms – což je programovatelná robotická stavebnice.


Úspěchy Mensa gymnázia

13.11.2016 Marcela Fatrová | Další informace...

V loňském a letošním školním roce se škola pozitivně prezentovala na několika akcích, z nichž některé sama pořádala. Vloni šlo především o každoroční dny otevřených dveří, kterých se zúčastnilo přes 90 dětí se svými rodiči. Škola spolupořádala konferenci Mensa pro rozvoj nadání, v rámci níž se konaly workshopy a ukázkové hodiny ve škole. Navštívilo ji přes 40 účastníků z celé ČR. K dispozici bylo sedm workshopů a šest ukázkových hodin. Vedení školy také přednášelo o Mensa gymnáziu na konferenci Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně pořádané STAN-ECHA.


Mensa gymnázium se představuje na zahraničních konferencích

12.11.2016 Magda Kindlová | Další informace...
Bez zahraniční spolupráce se v dnešní době málokdo obejde. Takové kontakty, zkušenosti a nápady jsou k nezaplacení. Stejně jako Mensa, která působí v mnoha státech světa, je třeba, aby i instituce zabývající se vzděláváním nadaných byly co nejvíce propojeny. Vzájemná výměna zkušeností může přinést zajímavé novinky a podněty pro zlepšování celého systému podpory nadaných. Můžeme se poučit jak z fungujících systémů, tak se vyvarovat určitých chyb.

Krajské kolo Logické olympiády 2016: úspěch ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou

12.11.2016 Josef Heřman | Další informace...

V pátek 4. listopadu vyrazila čtveřice nejlepších řešitelů okresního kola reprezentovat naši školu na krajské kolo Logické olympiády do Hradce Králové.


Zájezd do Londýna

5.11.2016 Iva Faltysová | Další informace...

Všichni žáci základních škol měli od 26. 10. podzimní prázdniny. Výběr žáků ze 7. až 9. tříd ZŠ Masarykova strávil toto volno za hranicemi České republiky. Vyrazili na zájezd do Anglie.


Pišqworky - turnaj ve Strakonicích

2.11.2016 Jan Žahour | Další informace...

Mistrovství škol v logické hře pišqworky - oblastní kolo.


Výtvarné práce žáků do soutěže AntifetFest 2017

1.11.2016 | Další informace...

Vytvoření plakátu, vyhlašujícího 10. ročník amatérské filmové soutěže


Základní škola Strž začala realizovat program zvýšené péče o nadané žáky naši školy

24.10.2016 | Další informace...

Co tomu předcházelo? V minulém školním roce jsme požádali Mensu, aby provedla základní testování, jak na tom naši žáci jsou. Vybrali jsme 1. stupeň a 6. třídu. Testování bylo dobrovolné, a proto náš potěšilo, že rodiče více jak 90 žáků souhlasilo s tímto krokem.


Projekt EDISON 2015, 2016

24.10.2016 | Další informace...

O projektu EDISON 2014 jsme informovali.
I další ročníky jsou velkým přínosem k přípravě žáků v anglickém jazyce, přinášejí poznatky o zemích, z nichž jsou stážisté, a pěstují komunikativní dovednosti a přátelské vztahy


Konference Microsoftu o informačních technologiích ve vzdělávání

21.10.2016 | Další informace...

Zajímavé možnosti zkvalitnění výuky - k posílení její relevance pro trh práce,
pomoc jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami, také mimořádně nadaným


Matematický orienťák

15.10.2016 Lucie Hamanová | Další informace...

Dne 10. 10. 2016 se čtyři žáci 8. ročníku zúčastnili Matematického orienťáku, jehož pořadatelem je každoročně Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Název soutěže napovídá, že se nejedná jen o matematiku, ale je zapotřebí i orientačních schopností.


Zapojte se do šetření mezinárodního projektu

15.9.2016 Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková (EDUCentrum) | Další informace...

Jak jsme na tom s rozvojem nadání a talentu dětí v českých školách? Jaké nedostatky a bariéry v této oblasti vidí učitelé, ředitelé, rodiče, ale i samotní žáci? Na čem naopak můžeme stavět? A jak si vedou české mateřské a základní školy v porovnání se školami v Německu, Itálii a Turecku?


Klub nadaných žáků 2016/2017

Rádi vás přivítáme mezi sebe.


Ředitel Květňáku pozván do rádia Junior

31.8.2016 | Další informace...

Mgr. Pavel Kopečný byl hostem Moniky Valentové v Klubu Rádia Junior, v pořadu Atrium,
který je pro všechny dospělé se zájmem lépe se orientovat ve světě dětí.


Metodička prevence vystoupila na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

31.8.2016 | Další informace...

Proběhlo na Magistrátu hl.města Prahy - tentokrát Květňák školil ostatní.Příšerka na soutěž, aneb spojení fantazie, dovedností, vědomostí a rodiny MŠ Lesnice, (H. Plachá)

12.6.2016 | Další informace...

Cílem soutěže nemusí být vždy jen touha vyhrát, stane se jím mnohdy náplň dlouhodobého projektu. A v tomto případě se nám to opravdu povedlo.


Mimořádná linka Praha Tokio NTC učení s vlajkami států (Hana Plachá, MŠ Lesnice)

12.6.2016 | Další informace...

Cíl cesty nemusí být vždy předem stanovený, je však důležité, kterou cestou se vydáme. A my jsme v tomto případě věděli. S unikátními pomůckami a symboly NTC systému učení nám bylo na cestě za poznáním zemí umožněno neskýtaných rozměrů a možností. Dětem se otevíraly pomyslné nůžky dle jejich přirozeného stupně vývoje a dosahovaly úrovně kompetencí na různých stupních. Nadšení však je cítit ve všech věkových kategoriích a obohacení i v těch nejstarších.


Mateřská škola na raftech- Zážitková pedagogika aneb máme to ve svých rukou (Hana Plachá, MŠ Lesnice)

12.6.2016 | Další informace...

Prožít znamená mnohdy uvědomit si, přijít na to jak , vědět konečně proč....i takhle se dá popsat způsob, jak některé myšlenkové pochody, způsoby učení, zkoušíme u nás v mateřské škole dětem nabídnout, aby lépe proces učení usedl na své místo tam, kde je třeba.


Testování na Květňáku

O testování byl velký zájem: 76 žáků všech ročníků základní školy, jeden žák byl z přípravné třídy


Účast Květňáku na konferenci ICT ve školství 2106

Abychom děti učili pro praxi, zaměřujeme se na digitalizaci vzdělávání, což usnadňuje a zpříjemňuje výuku a zároveň je to přípravou profesní - když již dnes 90 % profesí se bez informačních technologií neobejde. Poznatky jsme publikovali na školním webu - i pro širší veřejnost. A protože máme velkou sledovanost, jde o užitečnou osvětovou činnost.


Kolumbova cesta

26.4.2016 Ivana Křenková | Další informace...

V rámci rozšířené vzdělávací nabídky pro integrované děti s potenciálem MRN jsme jako další projektové učení zvolili poznávání Ameriky s názvem „Kolumbova cesta.“ Hlavním cílem projektu byla práce s abstraktními pojmy a symboly (vlajky států Ameriky), poznávání vzdáleného světa, jeho života, přírody, zvířat a lidí.


Květňák pozván ke kulatému stolu ke kyberšikaně

19.4.2016 | Další informace...

31.3.2016 pořádaly organizace SKAV a EDUin. Mezi panelisty usedl Mgr. Pavel Kopečný, ředitel školy, a PhDr. Kateřina Bartošová, metodička primární prevence.


Dovolte mi, abych se představila, jsem barva NTC učení (MŠ Lesnice, Hanka Plachá)

Rozvoj schopnosti orientace v základních barvách, vyhledávání předmětů, porovnávání velikostí, skupin, tvarů, spolupráce, orientace, pohybová koordinace, vyhýbání se to vše pouze jako bonus. Základním stavebním prvkem celé hry je fantazie, imaginace a schopnost uvažování, spojení informací, které dítě nepřímo dostává.


Jak na čísla, když chceme o nich hodně vědět, a taky jen tak počítat (MŠ Lesnice, Hana Plachá)

Zájem o matematickou řadu, o abstraktní symboly, evidentní vyjímečnost v oblasti logickomatematického vývoje? V kolektivu vrstevníků, kteří se projevují velmi individuálně svými preferencemi lze na základě poctivé diagnostiky po krátkém čase odhalit směr zájmů a preferencí silných stránek jedince.


Obživlý obrázek Ntc učení (MŠ Lesnice, Hana Plachá)

Pojďme nechat dítěti možnost projevit se v časových intervalech a uvidíme jeho cestu, kterou urazil. To bylo záměrem našeho nápadu pod taktovkou originálního razítka pro každého jedince.


Jak zanechat stopu? (MŠ Lesnice, Hana Plachá)

Projekt, který spojuje projevy nadání.


Finanční granty na univerzitní studium

2.4.2016 Jitka Tkadlecová | Další informace...

Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá nadaným studentům zaplatit náklady spojené se studiem především na zahraničních univerzitách. Žádosti o podporu z projektu Univerzity ve školním roce 2016–2017 je třeba odevzdat do 31. května 2016.


Cesta vpřed vede přes mateřskou školu projektovou výukou na téma lidské tělo MŠ Lesnice Hana Plachá

25.3.2016 | Další informace...

Jak může vypadat propojení v paralelně probíhajících směrech výuky v mateřské a základní škole napříč unikátním projektem o lidském těle například pohledem do konkrétního centra aktivit Knih a písmen a s diferencovanou vzdělávací nabídkou napříč všemi centry aktivit lze aktivně propojit NTC systém učení.


MATBOJ

20.3.2016 Mgr. Josef Heřman | Další informace...

15. 3. 2016 se v Hradci Králové konala soutěž MATBOJ pořádaná Gymnáziem J. K. Tyla.


Velikonoce v OKU

20.3.2016 Mgr. Iva Faltysová | Další informace...

První jarní paprsky nám začaly zahřívat zem, sněženky a bledule se ukazují v celé své kráse a Velikonoce se nezadržitelně blíží. Právě proto jsem využili nabídky OKA a zavítali jsme do předsálí Společenského centra na Velikonoční výstavu.


Akce klubu nadaných

18.3.2016 | Další informace...

Průběžné akce Klubu nadaných šk. rok 2015/2016


Anglické divadelní představení podruhé

14.3.2016 Mgr. Hana Marková | Další informace...

V loňském školním roce nás poprvé pozvalo Divadelní centrum ze Zlína na anglické představení. Už po této zkušenosti jsme se s nimi domlouvali, že je velice rádi navštívíme i v dalším roce, protože reakce žáků byly vesměs výborné.


Matematický expres – MatX

11.2.2016 Jitka Jarolímková | Další informace...

Internetová matematická soutěž o rychlosti a týmové spolupráci letos poprvé i v Česku! To byla výzva, které jsme nemohli odolat!


Objevitelské soboty pro zvídavé žáky ZŠ ve věku 5–14 let

5.2.2016 Ing. Jeanne Bočková, MBA | Další informace...

Objevitelské soboty je semestrální program pro zvídavé žáky základních škol a mladší studenty osmiletých gymnázii, který pořádáme od jara 2013 v Praze. Základní myšlenka Objevitelských sobot je nabídnout dětem programy a témata, která přesahují rámec běžného učiva na základních a středních školách, zaměřit se na témata, která děti zajímají a poskytnout jim nové informace a dovednosti pro jejich růst. Nabídka programů kombinuje kurzy poznávací a naučné s kurzy osobnostního růstu, připraveny jsou ve spolupráci s univerzitami a odborníky na vybraná témata

Při výběru kurzů rodiče sestavují svým dětem program na míru a mohou si vybrat dopolední variantu programu se dvěma kurzy nebo celodenní variantu programu se třemi různými kurzy a obědem.

odborníci na vybraná témata
13.2.2016, 9:00  —  4.6.2016, 15:30
dle počtu objednaných kurzů (kurz: 1250 kč/5 lekcí)
Gymnázium Nový PORG na Praze 4, Pod Krčským lesem 1300/25

Jak se dá rozvíjet čtenářská gramotnost aneb pracujeme s knihou intenzivně v NTC učení (Hana Plachá, MŠ Lesnice)

29.1.2016 | Další informace...

Vnímání detailů, jedinečnosti osobnosti, individualizace, prožitek, interakce ve skupině, práce s abstrakcí, fantazií a to vše za využití knih jako prostředku k rozvoji dítěte pomocí prvků metody NTC učení.


Pravidelný ranní pohyb našich předškoláků- techniky NTC učení (Plachá Hana, MŠ Lesnice)

29.1.2016 | Další informace...

Důležitou součástí stimulace dětského mozku a rozvoje jednotlivých synapsí je pravidelné cvičení motoriky, koordinační cviky na rozvoj rovnováhy s různými pomůckami, především balančními míči.


Den plný her 2016

26.1.2016 Mgr. Radka Polívková | Další informace...

Další ročník oblíbené školní akce ZŠ RK Masarykova je za námi. Pečlivě připravený harmonogram dělil celý den na dvě části. Dopolední blok byl věnován stávajícím žákům 2. stupně naší školy. Všechny třídy se vystřídaly ve velké herně v tělocvičně, kde se na hracích stolech objevovaly méně či více známé deskové hry. Řadu her si přinesli sami žáci, aby je předvedli svým kamarádům. Učitelé se tak mohli sami něčemu přiučit nebo se inspirovat novými hrami.Zpět