Aktuality

Archiv

Rok: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008


Aktivity Dětské Mensy v roce 2017

16.12.2017 Dana Havlová, Tomáš Blumenstein, Petr Mazal, Lenka Šnajdrová | Další informace...

Stručné shrnutí aktivit Dětské Mensy v roce 2017.


Mladý chemik

16.12.2017 Mgr. Libuše Šrámková | Další informace...

12. 12. 2017 se tři žáci naší školy zúčastnili druhého kola soutěže Mladý chemik, kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická Pardubice.


Udílení Cen Jaroslava Heyrovského 2017

16.12.2017 Mgr. Radka Polívková, ředitelka ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou | Další informace...

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 odpoledne byly předány Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. Laureáti přišli a přijeli všichni, Pavel Turek dokonce až z Cambridge, kde začal letos studovat. Novinkou v programu bylo vystoupení žesťového kvinteta studentů Gymnázia a hudební školy Hl.m.Prahy pod vedením p.Imricha Somaše.


Mensa gymnázium: úspěchy a akce školy

10.12.2017 Marcela Fatrová | Další informace...

V loňském a letošním roce se škola pozitivně prezentovala na řadě akcí, z nichž některé sama pořádala.


Jak jsme vybírali tu nejlepší školu

30.11.2017 Kristýna Mothejzíková | Další informace...

Možná také máte doma dítě, které v roce a půl mluvilo ve větách, četlo od čtyř a je spokojené mezi dospělými, protože ti často mluví o něčem zajímavém, dá se jim vyprávět o vlastních vynálezech, klást otázky o nekonečnu a fotonech… A možná stojíte před otázkou, jestli má jít do specializované školky, a následně jestli přejít ze základky na víceleté gymnázium, případně na které. Třeba vám pomůže náš příběh se šťastným koncem. Tedy vlastně začátkem.


SEVA Report – MŠ FlowerGarten

8.11.2017 Autor: Mgr. Michal Zatloukal | Další informace...

Stavebnici SEVA jsme měli v mateřské škole FlowerGarten odjakživa. Čeští učitelé ještě pamatují, kolik času strávili hraním a stavěním si ze Sevy v době svého mládí a proto ví, že si děti mohou takto rozvíjet jemnou motoriku, fantazii, kreativitu, zručnost a při pohledu do návodu také schopnost vytvořit objekt podle předlohy. Před pár lety jsme zakoupili velké balení Seva 3 Jumbo složené z klasických modrých kostiček, bílých spojovacích křížů, černých kol, červených světel a žlutých a červených výplní. Jelikož hru s tímto typem stavebnice preferovali spíše chlapci, děvčatům jsme následně pořídili „Sevu pro dívky“ s fialovými kostičkami, bílými spojkami, speciálními ohnutými dílky a výplněmi jiných barev než u klasické Sevy (např. růžová, světle-modrá).


Den exkurzí

1.11.2017 Mgr. Iva Faltysová | Další informace...

Již tradičně žáci 2. stupně absolvovali podzimní Den exkurzí. V rámci jednoho dopoledne máme možnost nahlédnout „pod pokličku“ místních firem a organizací. Navštěvujeme různorodá odvětví, kde se seznamujeme s náplní práce a fungováním jednotlivých pracovišť v daném podniku.


Prvky Mensa NTC Learning v MŠ Dubá

23.10.2017 Michaela Součková | Další informace...

V lednu a březnu r. 2017 jsme se zúčastnili školení k NTC systému učení ve všech třech fázích zaškolení. Vlastně okamžitě po proškolení jsme začali do aktivit vkládat prvky systému učení NTC, které jsou obsaženy také v RVP PV.


Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v mateřské škole jako nástroj k prohloubení vědomostí dětí o životním prostředí kolem nás

15.10.2017 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Úkolem EVVO je předat co nejvíce znalostí o životním prostředí, naučit nás chovat se k přírodě šetrně a ohleduplně.


Matematický orienťák

14.10.2017 Mgr. Josef Heřman | Další informace...

Dne 10. 10. 2017 se čtyři žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Matematického orienťáku, jehož pořadatelem je každoročně Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Název soutěže napovídá, že se nejedná jen o matematiku, ale je zapotřebí i orientačních schopností.


Projektové učení cestou po Evropě (Plachá H. MŠ Lesnice)

4.10.2017 | Další informace...

Evropský den jazyků jako motivace pro učení v období adaptace? Zdá se to být zcela odlišná tématika, ale pro nás tomu tak nebylo. Naopak. Symbol, značka, rozdíly, spolupráce, sbehodnocení a uvědomění si bezpečí, místa, kde je mi dobře, kde jsem „doma”. 


Klub Koumáků

2.10.2017 Šárka Sochová Landová, Václav Pokorný | Další informace...

Kroužek Koumáků probíhá ve školce každé pondělí od října do května.

Kdy: každé pondělí od 2. října 2017 do 28. května 2018, od 15:00 do 16:30
Cena: 1500 Kč / pololetí
Kde: MŠ Doctrina, Liberec


Šesťáci na adaptačním kurzu

9.9.2017 Mgr. Iva Faltysová | Další informace...

Poznat své nové spolužáky, třídní učitelku/učitele, zjistit „zákulisní“ informace o škole, naučit se spolupracovat. Tohle všechno, a možná i více, měli za úkol v předešlých třech dnech naši čerství šesťáci.


Nadané dítě ve škole: Náměty do výuky pro celou třídu

15.8.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Letos na v létě vyšla v nakladatelství Portál kniha „Nadané dítě ve škole“ s podtitulem „Náměty do výuky pro celou třídu“. Její autorkou je Jana Cihelková, která řadu let pracovala jako učitelka a zabývala se mj. výukou nadaných dětí. „Co je nadání? Jak poznat nadané dítě? Je nadání výhoda, nebo spíše handicap? Co nadané děti ve výuce potřebují a jak jim to poskytnout?“ Kniha odpovídá na tyto otázky stručně, přehledně se zaměřením na praxi. Nabízí učitelům návod, jak nadané dítě rozpoznat, protože to nemusí být vždy úplně jednoduché, a jak s ním ve výuce pracovat.


Zahájena registrace do Logické olympiády 2017

1.8.2017 Zuzana Poláková | Další informace...

1. srpna byla zahájena registrace do desátého ročníku Logické olympiády. Zveme všechny děti a studenty k účasti v soutěži Logická olympiáda 2017. Každý soutěžící se musí do 30. září registrovat na www.logickaolympiada.cz!


Nejlepší češtinářka ve své kategorii

27.6.2017 | Další informace...

Veronika Marvanová, žákyně 9. A naší školy, se po vítězství v krajském kole Olympiády v českém jazyce zúčastnila národního kola, které proběhlo od 15. 6. do 21. 6. v Chotěvicích.


Fyzikální projekty

24.6.2017 Pavel Čtvrtečka | Další informace...

Naše škola se ve druhém pololetí tohoto školního roku účastnila projektu „Věda má budoucnost“, jehož cílem bylo přesvědčit učitele základních škol k intenzivnější výuce matematiky, fyziky a technických předmětů, neboť na trhu práce se dlouhodobě projevuje nedostatek absolventů se znalostmi a schopnostmi právě z těchto oborů.


MERKUR

10.6.2017 R. Čtvrtečková, H. Klapalová | Další informace...

V pátek 2. června se 9 žáků ze čtvrtých tříd zúčastnilo zajímavé soutěže „Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí.“


Den exkurzí

7.6.2017 Iva Faltysová | Další informace...

Pokud se podíváte 1. června do kalendáře, zjistíte, že svátek slaví Laura, ale také všechny děti. Je totiž Mezinárodní den dětí. Z toho důvodu byste dnes v naší škole nenašli ani jedno dítko. Ne snad, že bychom jim dali volno, ale rozhodli jsme se jim jejich slavnostní den trochu zpříjemnit.


Klokan na pavilonu

6.5.2017 Tatjana Vrbová | Další informace...

V březnu se 2.C, 3.B a 5.B tradičně zapojily do matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Druháci a třeťáci soutěžili v kategorii CVRČEK, páťáci v kategorii KLOKÁNEK.


Žáci II. A si hrají se stavebnicí GEOMAG

22.4.2017 Marie Dernerová | Další informace...

Rozvíjí si manuální zručnost, představivost, výtvarné cítění.


Týden mozku

31.3.2017 | Další informace...

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 a v pátek 17. 3. 2017 se 16 studentů spolu s panem učitelem Milanem Jandou zúčastnilo cyklu přednášek v rámci 19. ročníku Týdne mozku, který se každoročně koná na půdě Akademie věd v Praze. Mohli si tak vyslechnout zajímavé přednášky o nejnovějších trendech a objevech ve výzkumu mozku a neurovědách a získat tak nový pohled na fungování našeho mozku.


Studium v zahraničí s podporou nadace

26.3.2017 Jitka Tkadlecová | Další informace...

Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá nadaným studentům zaplatit náklady spojené se studiem především na zahraničních univerzitách. Žádosti o podporu z projektu Univerzity ve školním roce 2017/2018 je třeba odevzdat do středy 31. května 2017.


Přednášky Mensa fórum na Mensa gymnáziu

21.3.2017 Marcela Fatrová | Další informace...

V pátek 10. března 2017 a hlavně v pondělí a úterý 13. a 14. března proběhl na naší škole z inciativy žáka septimy Josefa Kučery první ročník tzv. Mensa fóra. Pro studenty byly připraveny přednášky na nejrůznější témata od známých a inspirativních osobností vybraných na základě zájmu studentů napříč českou kulturní, vědeckou a politickou scénou. Přednášky se konaly vždy po celý den od 8:30 do 16 hodin, byly to 4 dvouhodinové bloky a v rámci každého bloku probíhaly vždy 3 přednášky současně, aby si všichni studenti od kvarty po oktávu mohli vybrat z oblasti, která je nejvíc zajímá.


MATBOJ

18.3.2017 Josef Heřman | Další informace...

14. 3. 2017 se v Hradci Králové konala soutěž MATBOJ pořádaná Gymnáziem J. K. Tyla.


Výzkumný badatelský tým

Úvodní informace o fungování Výzkumného týmu.


Čtenářský klub

26.2.2017 | Další informace...

Od ledna 2017 realizujeme v naší škole "Čtenářský klub".

Co chceme žáky naučit?


Matematický expres – MatX

25.2.2017 Jitka Jarolímková | Další informace...

Ve středu 15. 2. 2017 proběhl třetí ročník internetové matematické soutěže MatX, která se již podruhé uskutečnila opět i v České republice. Soutěž MatX je týmová internetová soutěž, kde čtyřčlenné týmy žáků 7. až 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletých gymnázií soutěží v počítání netradičních matematických příkladů.


Šachy Gymstr a Piškvorky Gymstr

20.2.2017 | Další informace...

V rámci Klubu nadaných dětí jsme založili dvě facebookové skupiny: Šachy Gymstr a Piškvorky Gymstr.


Květňák v České televizi

15.2.2017 | Další informace...

Česká televize projevila zájem o aktivity k e-bezpečí na ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11 - na podnět Saferinternetu, s nímž škola několik let spolupracuje. Reportáž se týkala zejména využití e-learningových kurzů projektu Kraje pro bezpečnější internet (KPBI) v hodinách informatiky - příprava žáků ke správnému chování na internetu.


Den plný her 2017

28.1.2017 Mgr. Radka Polívková, ředitelka ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou | Další informace...

Konec ledna je na ZŠ RK Masarykova již řadu let ve znamení konání akce Den plný her. Žáci druhého stupně se dopoledne věnují netradičnímu vyučování a hraní her logických i strategických ve velké herně, v kterou se proměňuje tělocvična. Netradiční výuka byla věnována jazykovým hrátkám češtinářů i angličtinářů, výtvarnému tvoření, fyzikálnímu bádání, matematickým tangramům, znalostem z historie, sportovním informacím apod.


Rozvoj nadání v IT - Bobřík informatiky, kódování

11.1.2017 | Další informace...

Kódování a programování - profese budoucnosti, vyhledávána jsou IT povolání, zejména kolem e-bezpečí


Rozvoj pohybového nadání

11.1.2017 | Další informace...

Zaměření na aerobik nese ovoce


Rozvoj nadání recitačního a pěveckého

11.1.2017 | Další informace...

Zaměřujeme se na rozvoj nadání v různých oblastech - zejména prostřednictvím účasti žáků v soutěžích


Šikovný zVĚDAvec ze 3. C

4.1.2017 Mgr. Radka Polívková, ředitelka ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou | Další informace...

Na začátku nového roku 2017 jsem obdržela velmi milý dopis od manželů Seidlerových, rodičů našich dvou žáků. Dovolím si z něj citovat:Zpět