Aktuality

Archiv

Rok: 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Výtvarné práce žáků do soutěže AntifetFest 2017

1.11.2016 | Další informace...

Vytvoření plakátu, vyhlašujícího 10. ročník amatérské filmové soutěže


Projekt EDISON 2015, 2016

24.10.2016 | Další informace...

O projektu EDISON 2014 jsme informovali.
I další ročníky jsou velkým přínosem k přípravě žáků v anglickém jazyce, přinášejí poznatky o zemích, z nichž jsou stážisté, a pěstují komunikativní dovednosti a přátelské vztahy


Konference Microsoftu o informačních technologiích ve vzdělávání

21.10.2016 | Další informace...

Zajímavé možnosti zkvalitnění výuky - k posílení její relevance pro trh práce,
pomoc jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami, také mimořádně nadaným


Ředitel Květňáku pozván do rádia Junior

31.8.2016 | Další informace...

Mgr. Pavel Kopečný byl hostem Moniky Valentové v Klubu Rádia Junior, v pořadu Atrium,
který je pro všechny dospělé se zájmem lépe se orientovat ve světě dětí.


Metodička prevence vystoupila na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

31.8.2016 | Další informace...

Proběhlo na Magistrátu hl.města Prahy - tentokrát Květňák školil ostatní.


Testování na Květňáku

O testování byl velký zájem: 76 žáků všech ročníků základní školy, jeden žák byl z přípravné třídy


Účast Květňáku na konferenci ICT ve školství 2106

Abychom děti učili pro praxi, zaměřujeme se na digitalizaci vzdělávání, což usnadňuje a zpříjemňuje výuku a zároveň je to přípravou profesní - když již dnes 90 % profesí se bez informačních technologií neobejde. Poznatky jsme publikovali na školním webu - i pro širší veřejnost. A protože máme velkou sledovanost, jde o užitečnou osvětovou činnost.


Květňák pozván ke kulatému stolu ke kyberšikaně

19.4.2016 | Další informace...

31.3.2016 pořádaly organizace SKAV a EDUin. Mezi panelisty usedl Mgr. Pavel Kopečný, ředitel školy, a PhDr. Kateřina Bartošová, metodička primární prevence.Zpět