Aktuality

Archiv

Rok: 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008


Úspěchy Mensa gymnázia

13.11.2016 Marcela Fatrová | Další informace...

V loňském a letošním školním roce se škola pozitivně prezentovala na několika akcích, z nichž některé sama pořádala. Vloni šlo především o každoroční dny otevřených dveří, kterých se zúčastnilo přes 90 dětí se svými rodiči. Škola spolupořádala konferenci Mensa pro rozvoj nadání, v rámci níž se konaly workshopy a ukázkové hodiny ve škole. Navštívilo ji přes 40 účastníků z celé ČR. K dispozici bylo sedm workshopů a šest ukázkových hodin. Vedení školy také přednášelo o Mensa gymnáziu na konferenci Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně pořádané STAN-ECHA.


Mensa gymnázium se představuje na zahraničních konferencích

12.11.2016 Magda Kindlová | Další informace...
Bez zahraniční spolupráce se v dnešní době málokdo obejde. Takové kontakty, zkušenosti a nápady jsou k nezaplacení. Stejně jako Mensa, která působí v mnoha státech světa, je třeba, aby i instituce zabývající se vzděláváním nadaných byly co nejvíce propojeny. Vzájemná výměna zkušeností může přinést zajímavé novinky a podněty pro zlepšování celého systému podpory nadaných. Můžeme se poučit jak z fungujících systémů, tak se vyvarovat určitých chyb.


Zpět