Dar pro lepší budoucnost nadaných dětí

Tomáš Blumenstein, Martin Sedláček

Firma Verder je globální rodinná společnost s původem a centrálou v Nizozemsku a věnuje se výrobě čerpadel a laboratorních zařízení. Její zaměstnanci se již několikátým rokem rozhodli vzdát se svých vánočních firemních bonusů a takto získané prostředky věnovat na prospěšné aktivity v oblasti rozvoje nadaných dětí.


Každým rokem je vybrána některá z řady zemí, kde firma působí, a v této zemi je pak vybrána vhodná společnost pro převzetí této dotace. Jsme velmi potěšeni, že na konci roku 2016 byla vybrána Česká republika, a ještě více nás těší, že vybranou organizací je Mensa ČR. Šek s darovanou částkou převzal předseda Mensy ČR Mgr. Petr Mazal z rukou generálního ředitele české pobočky společnosti Verder Ing. Jindřicha Baumruka.

Dotace ve výši EUR 25 000 (675 000 Kč) bude použita pro nový mensovní projekt s názvem Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost). V rámci tohoto projektu chceme formou seminářů oslovit ředitele několika tisíc škol po celé zemi a snažit se změnit jejich přístup k nadaným dětem, pomoci jim uvědomit si, jak je důležité nadání dětí rozpoznávat a rozvíjet, a nastínit jim způsoby, jak dále zajistit vzdělávání svých pedagogů v této problematice. Vycházíme z průzkumů, jejichž výsledkem je, že na 93 % českých základních škol je méně než 5 identifikovaných mimořádně nadaných dětí (přičemž na 3/4 českých škol není identifikované žádné mimořádně nadané dítě). Ve skutečnosti je nadaných i mimořádně nadaných dětí na každé škole až několik desítek, nicméně zůstávají neidentifikovány, velmi často se po čase přestanou snažit, ve škole se trápí a jejich talent může zůstat navždy nerozpoznán.

Vedením projektu jsou pověřeni Tomáš Blumenstein a Martin Sedláček. Naším cílem je zapojit do této aktivity co nejvíce mensovních dobrovolníků. Na termín 24.–26. února 2017 chystáme v Praze v Hotelu Astra víkend, který bude plný přednášek, workshopů a diskusí na téma vzdělávání nadaných dětí (podrobnější informace o programu najdete na hlavním webu Mensy ČR).

Vítáni jsou všichni dobrovolníci, kteří by se do projektu chtěli zapojit. Kontaktujte nás, prosím, pokud byste měli chuť se do projektu zapojit jako přednášející nebo se podílet na organizační práci, tvorbě a zpracování videa, grafice na tištěné materiály a prezentaci, zpracovávání a třídění pracovních materiálů pro nadané děti. Zvláště pak vítáme všechny učitele a ředitele všech druhů základních a středních škol, kteří se do projektu zapojí. Výsledkem workshopu bude tříhodinový seminář zdůrazňující význam rozvoje nadání dětí pro společnost, skutečnosti, že nadané dítě potřebuje jiný přístup učitele, rady, jakým způsobem nadané děti identifikovat, a též formy, jak je vzdělávat.

V další fázi bychom chtěli oslovit všechna velká města v ČR s nabídkou provést přímo u nich ve městě semináře pro ředitele jejich škol a škol v okolních obcích. Předpokládáme, že seminář bude obsahovat řadu případových studií a bude realizován vždy dvěma lektory.

Ještě jednou děkujeme firmě Verder za důvěru a budeme se snažit jimi darované prostředky využít co nejlépe.

Petr Mazal a Zuzana Poláková (vlevo) přebírají jménem Mensy šek na 25 000 EUR z rukou generálního ředitele pobočky firmy Verder Jindřicha Baumruka (foto: archiv fy Verder)

Související odkazy

9.2.2017


Zpět