Web deti.mensa.cz slaví páté „narozeniny“

Lenka Šnajdrová

V listopadu 2017 tomu bylo již pět let, co byl spuštěn web deti.mensa.cz a doplnil tak pestrou paletu on-line aktivit Mensy ČR. Již od samého začátku bylo naším záměrem informovat všechny, kdo se ve svém každodenním životě potýkají s problematikou nadaných dětí, o všem možném, co s nadanými dětmi prakticky souvisí. Nikdy jsme si nekladli za cíl informovat o nejnovějším výzkumu či teoretických poznatcích – tomu se věnují desítky odborníků na pedagogických fakultách v celé ČR. Místo toho jsme chtěli poskytnout vodítko rodičům a učitelům, kteří jsou fenoménu „nadané dítě“ vystaveni dnes a denně, aniž by o to často sami stáli. Čeho jsme tedy od listopadu 2012 dosáhli?


Lenka Šnajdrová

Ke spolupráci s Mensou se v průběhu let přihlásily desítky škol, školek, klubů nadaných dětí (KND) a herních klubů. Jejich kompletní seznamy můžete najít ve stejnojmenných záložkách v horní zelené liště webu, popř. na souhrnné mapě ČR. Tyto spolupracující subjekty jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny ve všech krajích ČR (viz obrázek níže) – podle toho, jak aktivně se v daném regionu učitelé chtějí věnovat spolupráci s Mensou. Existuje několik relativně jednoduchých podmínek, které musí školy, školky či KND usilující o spolupráci s Mensou ČR splňovat, a které jsou jasně deklarovány na webu. Benefitem pro spolupracující školy, školky i kluby je možnost sebeprezentace na našem webu: kromě stručné charakteristiky daného subjektu mohou učitelé využít možnosti publikace fotografií, vypsání svých aktivit do kalendáře či zveřejnění svých vlastních článků, třeba i doplněných fotografiemi.

Na webu deti.mensa.cz dále najdete obecné informace o aktivitách Mensy ČR pro nadané děti, ale také řadu praktických tipů na činnosti vhodné pro nadané děti, které s Mensou nijak nesouvisejí. Průběžně shromažďujeme tipy na zajímavé soutěže, projekty, knihy či hry: to vše je odkazováno ze záložky Tipy pro Vás, která se dále člení na 20 tematicky tříděných podstránek. Záložky Akce a Foto jsou výmluvným důkazem toho, že obsah webu deti.mensa.cz je neustále doplňován a aktualizován, a to zejména díky aktivitě několika desítek učitelů ze zapojených škol, školek i klubů. Kalendář akcí i sbírka fotogalerií disponují rozsáhlým archivem, který je tříděn podle jednotlivých let a krajů, aby se v něm snáze vyhledávalo. V záložce Dotazy publikujeme odpovědi na otázky, které k nám doputují prostřednictvím on-line formuláře „Zeptejte se nás“ a zároveň by mohly být užitečné i pro ostatní čtenáře.

V neposlední řadě každoročně doplňujeme anglickou verzi webu. Z pochopitelných důvodů není anglická jazyková verze ani zdaleka tak obsáhlá jako česká. V angličtině prezentujeme pouze průřez aktivitami Mensy ČR, aby si o nás mohli udělat představu i ti, kdo nerozumějí česky a z jakéhokoli důvodu se zajímají o dění v naší Dětské Mense.

Obsah webu deti.mensa.cz se neustále snažíme aktualizovat a vylepšovat. Máte-li i přesto pocit, že na webu něco chybí, či máte konstruktivní náměty k jeho dalšímu rozvoji, kontaktujte nás.

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu deti.mensa.cz

přehled aktivit pro nadané děti v České republice

Na souhrnné mapě ČR je zachyceno aktuální rozložení všech NTC školek, klubů nadaných dětí, škol spolupracujících s Mensou, herních klubů Mensy a dalších organizací věnujících se práci s nadanými dětmi na celém území České republiky.

Související odkazy

15.12.2017


Zpět