Jak začít na škole systematicky podporovat nadání – webinář pro management škol

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Webinář „Jak začít na škole systematicky podporovat nadání“ poskytne managementu základních škol informace o tom, jak začít na škole systematicky podporovat  rozvoj nadání.


Jedná se o sérii kratších videí, kde lektoři přiblíží vždy jedno téma:

 • jak začít s podporou nadání na škole,
 • vyhledávání a nominace nadaných žáků ve škole,
 • jak pečovat o nadané žáky ve škole,
 • legislativa,
 • spolupráce s PPP, krajskými sítěmi podpory nadání – NIDV, Mensou ČR a dalšímy subjekty,
 • zapojení mimoškolních aktivit do systému péče o nadání na škole.

Sledování videí si účastníci semináře mohou rozdělit a dávkovat dle svých časových kapacit. K jednotlivým tématům bude podporována diskuze s lektory a účastníky navzájem v on-line prostředí kurzu. Také tam naleznete úložiště užitečných materiálů, metodik, návodů a odkazů, které budou užitečné při vytváření systému péče o nadání na škole. Účelem webináře je poskytnout ředitelům základní informace a pomoci jim se zahájením podpory nadání na škole. Na webinář navazuje seriál sedmi akreditovaných DVPP vzdělávacích programů určených pro školní koordinátory podpory nadání, kde jsou jednotlivá témata rozebrána podrobně.

 • Termín konání: 2019
 • Místo konání: https://ekurzy.nidv.cz
 • Lektoři: PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Irena Hošková, Mgr. Miroslav Litavský
 • Doporučeno: ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, psychologům, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, psychologům.
 • Počet hodin: 4
 • Cena: zdarma
 • Garant: Mgr. Miroslav Litavský, e-mail: litavsky@nidv.cz, tel.: +420 222 122 212, mobil: +420 777 529 028
 • Číslo programu: I79-51-11-191

ilustrační obrázek: pixabay / pexels.com

Související odkazy

16.3.2019


Zpět