Bioskop: nabídka kurzů pro nadané děti ve školním roce 2019/2020

Bioskop je vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity a pořádá mj. kurzy pro nadané děti. Ve školním roce 2019/2020 nabízí tři kurzy, které jsou určené žákům 2. stupně ZŠ, ekvivalentní věkové skupině z víceletých gymnázií a středoškolákům.


Zoologické praktikum v Bioskopu 2019/2020

Jak funguje včelí úl? Kteří živočichové přežijí var? Proč ryby neklesnou ve vodě ke dnu? Jak vypadá křídlo motýla pod mikroskopem? Proč se klíště drží jako klíště? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky a rádi byste vše viděli na vlastní oči a sami vyzkoušeli, přihlaste se na tento kroužek. Tématem kroužku budou živočichové – prozkoumáte jich spoustu, vezmeme to od těch mikroskopických přes hmyz až k obratlovcům. Čekají vás dlouhodobé i krátkodobé experimenty, pitvy, práce v laboratoři, v terénu i samostatné úkoly. Termín je 1× měsíčně ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Kurz je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a ekvivalentní věkovou skupinu z víceletých gymnázií. Kroužek je stejný jako v letech 2015-2019, přednost dostanou zájemci, kteří se ještě kroužku nezúčastnili. Kurz je pro účastníky zdarma (je finančně podpořen z projektu MŠMT „Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019“).

Bližší informace, termíny a témata jednotlivých schůzek i odkaz na on-line přihlášku najdete na www stránkách Bioskopu.

Chemický klub 2019/2020

Chemický kroužek je určen pro nadšené středoškoláky, kteří by si v laboratoři rádi vyzkoušeli náročnější chemické experimenty, které nelze provádět ve středoškolských laboratořích. Účastníci budou mít příležitost si sami připravit organické a anorganické molekuly se zajímavými vlastnostmi (léčiva, fotochromní sloučeniny, fluorescenční barviva apod.) nebo z přírodních zdrojů izolovat organické látky a studovat je s využitím různých instrumentálních technik běžně používaných v reálném výzkumu (nukleární magnetická rezonance, infračervená a UV/vis spektroskopie, plynová chromatografie).

Kroužek bude probíhat v pátek 1× za 3 týdny. Začátek kroužku je v 15 h, jeho délka je 4 hodiny. Kurz je pro účastníky zdarma (je finančně podpořen z projektu MŠMT „Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019“).

Bližší informace a odkaz na on-line přihlášku najdete na www stránkách Bioskopu.

DNA klub 2019/2020 

Stěžejním tématem kurzu je centrální dogma molekulární biologie. V experimentální části kurzu si vyzkoušíte základní techniky molekulární biologie a biochemie, např. isolace DNA, exprese genu v bakteriích a následná purifikace proteinu. V teoretické části budeme diskutovat o tom, co je věda, jak se stát vědcem, kde a jak získávat věrohodné, vědecké informace, jak psát a prezentovat jako zkušený vědec. Součástí kurzu bude také týmové zpracování eseje na téma „vědecký projekt mých snů“.

Po absolvovaní kurzu budou nejlepší absolventi pozváni k prací ve vědeckých, výzkumných laboratořích, kde budou moci zpracovat svoji SOČ.

Je kroužek určen pro vysoce motivované středoškolské studenty, kteří mají vážný zájem o molekulární biologii a biochemii. Kurz je pro účastníky zdarma (je finančně podpořen z projektu MŠMT „Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019“).

Bližší informace a odkaz na on-line přihlášku najdete na www stránkách Bioskopu.

9.8.2019


Zpět