100 mozkocvičných hádanek

Tereza Bohatá

„U dobrých úloh a hádanek, které vyžadují neotřelý nápad, je řešením něčím podobným jako pointa pro vtip.“ Touto myšlenkou získává autor čtenářovu pozornost hned v úvodu. Neslibuje hádanky nijak zvláště náročné, k jejich vyřešení čtenáři postačí první stupeň základní školy. Oproti většině podobně zaměřeným knihám se věnuje i slovním hříčkám a hádankám.


Jednotlivé hádanky na sebe nenavazují, každá začíná na nové stránce. Ve spodní části stránky je nápověda, která dává čtenáři možnost zamyslet se nad řešením i u úloh, u kterých postrádal prvotní nápad. Zadání úloh není zbytečně dlouhé, což spolu s častým grafickým doprovodem vede ke snazšímu pochopení zadání. Kniha je ideálním společníkem na cesty, velká část hádanek zapůsobí i na kreativitu mladších čtenářů. Část logických úloh využívá předměty běžného života, což umožňuje modelaci situace v domácím prostředí. K některým úlohám je vhodné použít tužku a papír, u naprosté většiny ale postačí úvaha; další předměty pomohou luštiteli v ujištění se o správnosti výsledku.

Ke 100 mozkocvičným hádankám je ve druhé části knihy podrobně rozepsané řešení, z velké části doplněné grafickými ilustracemi. Autor nenechává luštitele v nejistotě, u složitějších úloh ukazuje důvod pro jejich jednoznačnost, případně se snaží jednotlivé kroky rozepsat podrobně a srozumitelně. 

Spektrum logických problémů, matematických úkolů a slovních hříček je poměrně široké, poslouží k oprášení mozkových závitů snad všem věkovým kategoriím.

Více o knize se dozvíte v článku 100 mozkocvičných hádanek (odkaz vede do sekce Knihy, doporučená literatura).

Související odkazy

14.11.2020


Zpět