Mensa gymnázium: úspěchy a akce školy

Marcela Fatrová, zástupkyně ředitelky

Jako každý rok jsme 1. září zahájili nový školní rok. Tentokrát konečně bez jakýchkoli omezení souvisejících s covidem-19. V 8:30 přivítali třídní učitelé naše stávající studenty, o hodinu později třídní učitelka, vedení školy a vyučující přivítali naše nové primány a jejich rodiče.


Při ohlédnutí za předchozím rokem můžeme být pyšní na spoustu věcí, které se nám i žákům podařilo uskutečnit a kterých se nám podařilo dosáhnout.

Akce

Už bez všech omezení se opět konaly různé tradiční i nové akce, např. Mensa fórum, Noc s Andersenem, Výprava do Skotska, Celoškolní akce Babočka, beseda s pamětnicí 2. sv. války a holocaustu, exkurze do Stanice mladých přírodovědců, přednáška o řepské přírodě s doc. Farkačem, byli jsme na akci Svět knihy, pomáhali jsme v rámci Srdíčkových dnů aj.

Projekty

Úspěšně jsme zakončili mezinárodní projekt YES GREEN společnou prací a zábavou v Bulharsku, také jsme završili projekt Šablony II. projektovým dnem v Lidicích a ve škole se společností Mobilní planetárium, dokončili jsme projekt Dotkni se vesmíru videodokumentem o jeho průběhu, zapojili jsme se do projektu Maraton psaní dopisů od Amnesty International a do projektu Les do kapsy.

Úspěchy

Zaznamenali jsme mnoho úspěchů v nejrůznějších soutěžích a oblastech, např. Debatní klub získal několik úspěchů v debatní lize, Bára Přikrylová se stala vítězkou Online filmového festivalu Poděbrady v kategorii neodborných středních škol s filmem Hladina a obrovský úspěch jsme zaznamenali v olympiádě v programování – v ČR 6. místo a 108. místo ve světě, což ale stačilo na bronzovou medaili (B. Swart). V CO 2 lize jsme se umístili mezi nejlepšími týmy v ČR a v olympiádě v mezinárodní dámě získala J. Schmidová 1. místo na MČR a postup na ME a MS. J. Slíva postoupil do celostátního kola SOČ v oboru Informatika, získali jsme 4. místo ve finále technologické olympiády, měli jsme 2 žáky v celostátním kole Dějepisné olympiády, do sbírky připadlo i 1. místo ve finále LO. Čtyři žáci se zúčastnili finále Lingvistické olympiády, sklidili jsme i mnoho skvělých úspěchů v soutěži Pangea a získali 1. místo v mezinárodní soutěži Matematický náboj a 3. místo v ČR ve fyzikálním Náboji. V rámci ročníkové práce vznikl turistický průvodce Toulky po zaniklé Šumavě, jedna žákyně se zúčastnila Dětské vědecké konference, žák sexty byl 13. na MS v akrobatickém rokenrolu aj.

Co nás čeká v tomto školním roce

Především jsou to pravidelné akce jako lyžařský kurz, debatní a šachový kroužek, tvorba školního časopisu, projektové dny, různé odborně zaměřené exkurze, besedy a přednášky – především oblíbená akce Mensa fórum. Pokračujeme také v projektu Nautilus, který u žáků rozvíjí kompetenci k učení, a v tandemové výuce v několika předmětech a třídách. Zapojili jsme se do projektu Rozvoj kultury školy, kde bude probíhat užší spolupráce mezi učiteli, žáky a rodiči. Naši žáci budou tvořit seminární a ročníkové práce, z nichž ty nejlepší poputují do přehlídky SOČ, zúčastní se kurzů CTM, připojíme se k celostátním akcím Noc s Andersenem, Svět knihy a Srdíčkovým dnům. Budeme se snažit zapojit děti alespoň do pravidelně organizovaných soutěží, např. matematických, historických, zeměpisných, počítačových, cizojazyčných, literárních, výtvarných, Logické olympiády, Lingvistické olympiády a dalších.

Také opět plánujeme uspořádat v květnu celoškolní teambuildingovou akci pro posílení vztahů mezi žáky školy napříč ročníky, kdy žáci na několik dní vyjedou do přírody a pod dohledem vyučujících budou probíhat společné týmové poznávací a outdoorové aktivity.

Asi nejdůležitější a nejrozsáhlejší akcí bude příprava oslav 30. výročí vzniku školy, kterou plánujeme na září 2023.

Kromě toho neustále a průběžně zvelebujeme prostory školy i její okolí – na chodbách se neustále vystavují výtvarná díla našich žáků, vitríny s jejich úspěchy, ve všech prostorách školy je i květinová výzdoba a mnoho odpočinkových prostor, některé prostory školy byly čerstvě vymalovány, jedna třída byla vybavena novými šatnovými skříňkami, byla dovybavena klubovna pro žáky, kabinet AJ a TV byl vybaven novým nábytkem, bylo zakoupeno několik pomůcek pro online výuku a počítá se s dalšími. Pěkně upraveny a osázeny jsou i venkovní prostory před vchodem do budovy.

Také připomínáme existenci Nadačního fondu Matyáše Kosíka. Tento fond slouží k podpoře nadaných žáků naší školy. V loňském školním roce jsme z něho finančně podpořili aktivity k rozvoji nadání, které by si žáci nemohli dovolit zaplatit ze svého (např. kurzy CTM) nebo jim škola z fondu tuto aktivitu uhradí jako odměnu za dobrou práci. Také jsme poskytli mimořádná prospěchová stipendia za výjimečné studijní výsledky. Celkem jsme v tomto roce vyplatili 107 400 Kč. Další stipendisty a žadatele budeme vybírat opět v červnu následujícího školního roku. Pokud byste chtěli přispět do fondu, zde je číslo účtu: 1031690264/6100 – Equa bank.

Věříme, že tento rok bude pro naše studenty klidný a přínosný a že vám budeme i v průběhu tohoto roku na našich webových stránkách i zde v časopise přinášet zprávy o jejich úspěších! My všichni ve škole pro to uděláme maximum.

19.9.2022

Mensa gymnázium: úspěchy a akce školy (září 2022)
19.9.2022 Marcela Fatrová


Zpět