MŠ Petra, s.r.o., Liberec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Ještědská 680/121
Liberec
460 08


Kontakt

+420 731 526 026

http://www.mspetra.cz

Redaktoři

  • RNDr. Alena Havlíková

MŠ Petra je soukromá školka s bohatým sportovně založeným výukovým plánem (plavání, lyžování, florbal, tenis), s výukou angličtiny, ekologickou výchovou a logopedickou činností.

Majitelka RNDr. Alena Havlíková je absolventkou PřF UK v Praze a učí zároveň chemii a fyziku na Gymnáziu v Liberci a zajímá se o nové metody výuky – badatelská výuka, projektová vyučování, problémové úlohy…  Ve školce jsou výborné podmínky pro individuální činnosti dětí nebo práci a hry v malých skupinkách po 3-4 dětech, děti se učí deskové i jiné stolní hry.

Soukromá školka Petra plně využívá už od roku 2014, kdy byly dvě učitelky proškoleny v úvodním kurzu NTC učení, možností malého (12členného) kolektivu dětí a poměrně dobře vybavené učebny k rozvíjení logického i abstraktního myšlení a pohybových dovedností, které vedou k celkovému zlepšování rozumového myšlení.

Jednou z mnoha aktivit byl celotýdenní projekt Planeta Země, která využívala spojení mnoha názorných pomůcek (glóbus, soubor vlajek vybraných států světa a desky s nakreslenou mapou světa doplněné o figurky znázorňující typické obyvatele jednotlivých světadílů včetně kartiček s nakreslenými typickými jídla, obydlími a zvířaty.) Děti pak na závěr projektového týdne absolvovaly výlet do liberecké zoo, kde viděly zvířata jednotlivých světadílů.

Další oblíbenou aktivitou našich dětí, která rozvíjí postřeh a zároveň slovní zásobu, je hra Dobble. Podle originálu zakoupeného u firmy Albi si učitelky zhotovují sady podle tématu právě zařazeného do týdenního programu. V týdnu pojednávajícím o zdravé výživě to byly zdravé a nevhodné potraviny, v týdnu dopravní výchovy dopravní prostředky (jedna sada) a dopravní značky (druhá sada), máme sadu se zvířaty domácími a pak volně žijícími atd.

Pro děti nejatraktivnější a pro učitelky nejnáročnější na přípravu jsou občasná odpoledne nazvaná Dny otevřených dveří, která se konají za účasti rodičů. Někdy jsou tyto dny vyloženě tvůrčí, někdy pojaté jako soutěž, které se účastní vždy dvojice rodič + dítě. Fotodokumentace dokládá kreativní práci dětí s dřevěnou stavebnicí, kdy měly za úkol smontovat libovolný objekt představující dopravní prostředek, přístroj apod. Svůj výrobek museli pak předvést ostatním a vysvětlit k čemu slouží a kde se používá (u dětí tato činnost představuje prvotní nácvik prezentace vlastní práce, učí je přemýšlet, vysvětlovat jevy a obhajovat svůj výrobek).

Pohybová průprava našich dětí nadále využívá krásné přírody a vhodné terény v okolí školky a děti se tak učí od 3 let plavat, lyžovat a od 5 let hrát florbal a tenis.

Více informací o naší školce najdete na našich www stránkách, ve Fotogalerii a také v sekci Dokumenty, kde jsou archivovány „zprávy o spolupráci s Mensou ČR“ z předešlých let.

RNDr. Alena Havlíková
ředitelka školky
V Liberci, 30. 6. 2017

» Archiv