IN školka, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hornopolní 3318/36
Ostrava
702 00


Kontakt

+420 596 110 554
+420 731 504 298

http://www.inskolka.cz

Redaktoři

  • Bc. Michaela Možiešíková

Jsme soukromá mateřská školka v centru Ostravy. Přijímáme děti ve věku od šesti měsíců do 7 let. Snažíme se rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvíjet je tak, aby na prahu školní docházky bylo jedinečnou a samostatnou osobností.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme prožitkové poznání. Hlavním cílem výchovy je celkový rozvoj osobnosti dítěte a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nadáním. Velký důraz klademe na respektování individuálních schopností a možností dětí. Za tímto účelem velmi úzce spolupracujeme s rodiči. Chceme docílit vybudování základů zdravého sebevědomí a sebedůvěry. 

Jsme škola multikulturní, otevřená všem, podporujeme environmentální výchovu se zaměřením na přírodní vědy. Vzděláváme děti podle posledních výukových trendů (Hejného metoda, NTC metoda, prvky Montessori, dětská jóga apod.) 

Ve smíšené věkové skupině máme mnoho možností vést děti k toleranci, kompromisům a asertivnímu chování při řešení problémů. Odborné i praktické znalosti a dovednosti všech našich zaměstnanců jsou na vysoké úrovni. V rámci rozvoje celoživotního vzdělávání naši pedagogové absolvují odborné semináře a školení vedoucí k neustálému profesionálnímu rozvoji a ke zkvalitňování poskytované péče a vzdělávání dětí. Školení NTC metody, Dětské jógy a Hejného metody u nás postupně absolvují všichni členové našeho týmu. 

Vybavení uvnitř i venku máme na nadstandardní úrovni. Výběr pomůcek a pracovních technologií je soustředěn zejména na podporu a rozvoj psychosomatických potřeb, podporu logického uvažování, vytváření asociací, vytváření konkrétních představ, poznávání souvislostí, zákonitostí fyzikálních jevů apod. Máme pro děti k dispozici řadu vynikajících, podnětných pomůcek od firem (Educo, Learning Recources, Nathan, Zábavné učení, Gonge Creative learning, Granna, Království dobrých her, Orchard Toys, Beleduc, Pony stavebnice atd.). Letos jsme rozšířili zásobu programů pro interaktivní tabule o programy zaměřené na hudební výchovu a anglický jazyk. Nově ve školce nabízíme odpolední kroužky Malého zoologa, Hudební kroužek, Jógy a relaxačních metod. Chystáme se příští týden na školení organizované Českou asociací dětské jógy v Praze, kde se budeme zdokonalovat ve Cvičení dětské jógy dětí s rodiči. Chceme také pokračovat ve školeních NTC pro nové a stávající zaměstnance naší MŠ.

V INškolce pravidelně podporujeme vztah k přírodním vědám a celoročně nabízíme dětem Prima pokusy, kde poznávají zákonitosti chemických i fyzikálních jevů. Jsme škola, která se velmi věnuje sportovním aktivitám, letos se nám podařilo vyjet na 14 dní do Jeseníku, kde děti absolvovaly lyžařský pobyt, získaly tak spoustu nových dovedností, zlepšily koordinaci pohybu a strávily dva týdny na čerstvém vzduchu. Pracujeme s dětmi individuálně, dle jejich konkrétních schopností a možností. Podporujeme jejich zvídavost, používáme metodu NTC Learning (cvičení akomodace oční čočky, spoustu motorických cvičení, pracujeme se symboly, procvičujeme paměť, logické myšlení). 

Při tvoření ŠVP (školní vzdělávací plán) vycházíme z českého prostředí a závazného RVP (rámcový vzdělávací program). Školu navštěvují děti různých národností i kultur, proto u nás naleznete i personál hovořící anglicky, italsky, rusky a německy. Jazykovou výuku rozšiřujeme o pravidelné hodiny s rodilým mluvčím. Aktivit je mnoho, projekty jsou tvořeny dětem přímo na tělo, dle složení věku a pohlaví dětí. 

Cílem a obsahem naší práce s dětmi je, aby děti opouštěly naši školu jako osobnosti jedinečné, sebevědomé, sebejisté, schopné vnímat svět kolem sebe, uvažovat, přemýšlet, jednat, tvořit. Osobnosti schopné přijímat i dávat, čelit problémům, které život přináší.  

Jak jsme IN a co se u nás šustne, můžete sledovat na našem facebooku (https://www.facebook.com/inskolka).

Michaela Možiešíková
jednatelka, spolumajitelka, učitelka
V Ostravě, 18. 4. 2019

» Archiv