MŠ Komenského, Český Těšín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 610/7
Český Těšín
737 01


Kontakt

+420 558 746 409

http://www.masarykovazsms-komenskeho.cz/firemni-ms/

Redaktoři

  • Mgr. Michal Nešporek

Firemní mateřská škola je součástí Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín.

Provoz firemní mateřské školy, která byla financovaná z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, byl zahájen 1. 1. 2011. Cílem tohoto projektu bylo zlepšení pracovních podmínek a rovných příležitostí zaměstnanců veřejné správy s ohledem na jejich rodinné zázemí. Firemní MŠ byla zřízena pro děti zaměstnanců Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín a Městského úřadu v Českém Těšíně, doplňkově pak zaměstnanců ostatních školských zařízení a případně široké veřejnosti. Realizace projektu byla ukončena 31.12.2013, firemní MŠ je i po skončení projektu nadále realizována.

Jsme jednotřídní mateřská škola s věkově smíšenou skupinou dětí v rozmezí od 2 do 6 let. Vzhledem k tomu, že většinu třídy tvoří děti od 2 do 3 let, zaměřujeme se hlavně na rozvoj motorických a pohybových dovedností jako jsou rotace kolem osy, chůze po lavičce, po laně, při vycházkách využíváme přirozených přírodních nerovností... Děti si v herně vytvářejí vlastní chodníčky tvořené částmi z různých materiálů. Chůzi doplňujeme různými říkankami nebo opakováním konkrétních slovních spojení. Využíváme také míčové hry a cvičení k procvičování akomodace oka.

Hrajeme paměťové hry - tripexeso, pexeso, Kimova hra. Se staršími dětmi hrajeme stolní hry, které rozvíjejí strategické myšlení. Prostorovou orientaci nám pomáhají rozvíjet stavebnice Architecto, Equilibrio, Barevný kód...

Básničky se starší děti učí obrázkovou metodou čtení, kterou využíváme také při získávání kuchařských dovedností, kdy dostanou děti obrázkově nejen všechny ingredience, které si musí správně vybrat, ale také samotný recept. Tato činnost děti velice baví.

Starší děti mají možnost diskutovat a následně si volit skladbu některých činností v průběhu dne. Vedeme je k sebehodnocení, učí se přijímat kritiku a hodnotit, jak byli spokojeni s prací v týmu. Často jim pokládáme otevřené otázky, čímž jsou směřováni k neustálému rozvoji slovní zásoby.

Denně zařazujeme různá rytmická cvičení, hrátky se slovy a problémové úlohy s několika možnými řešeními.

Mgr. Andrea Štemberková
vedoucí firemní MŠ
V Českém Těšíně, 28. 3. 2017

» Archiv