MŠ Komenského, Český Těšín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 610/7
Český Těšín
737 01


Kontakt

+420 558 746 409

https://masarykovazsms.cz

Redaktoři

  • Mgr. Michal Nešporek

Firemní mateřská škola je součástí Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín.

Provoz firemní mateřské školy, která byla financovaná z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, byl zahájen 1. 1. 2011. Cílem tohoto projektu bylo zlepšení pracovních podmínek a rovných příležitostí zaměstnanců veřejné správy s ohledem na jejich rodinné zázemí. Firemní MŠ byla zřízena pro děti zaměstnanců Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín a Městského úřadu v Českém Těšíně, doplňkově pak zaměstnanců ostatních školských zařízení a případně široké veřejnosti. Realizace projektu byla ukončena 31.12.2013, firemní MŠ je i po skončení projektu nadále realizována.

Jsme jednotřídní firemní mateřská škola s kapacitou 20 dětí ve věku od 2 do 6 let. Je přednostně určena pro děti zaměstnanců zřizovatele (tj. MÚ Český Těšín), příspěvkové organizace (tj. Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín) anebo ostatních škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Český Těšín.

V ranních a dopoledních činnostech využíváme pohybové aktivity zaměřené na procvičování pravé i levé hemisféry formou rotačních cvičení. Dále denně zapojujeme rovnovážná cvičení jako jsou chůze po laně, hmatových chodníčcích, která propojujeme s krátkými básničkami. Starší děti se aktivně zapojují do vytváření bludišť nejen v herně, ale také na školní zahradě. 

Na vycházkách sledujeme abstraktní symboly jako jsou různá loga firem, automobilů, dopravních značek a pokud neznáme jejich význam, pokoušíme se odvodit, co znamenají, vymýšlet vhodné asociace pro jejich zapamatování. Oblíbenou činností dětí jsou hrátky se zvukovým pexesem nebo „špejlovým“ pexesem, kdy k sobě přiřazují obrázky začínající stejným písmenem. Navlékáme korálky podle předem zadaného barevného i tvarového kódu, vytváříme barevné mozaiky, často podle předem daných pravidel. Starší děti dostávají zadání úkolů psané jednoduchým šifrováním, které musí podle daného kódu vyluštit. V některých případech dostanou kódy dva a musí přijít na to, který je ten pravý.

Pravidelně využíváme prvky kritického myšlení v rámci předčtenářské gramotnosti, kdy děti mají prostor pro další rozvíjení čteného textu, jeho propojení s životními situacemi. Při následné práce s textem, odpovídají na otevřené otázky, vytvářejí hádanky apod. S novými básničkami a písničkami se seznamujeme formou obrázkového čtení.

Rádi experimentujeme a děláme pokusy s různým zaměřením – v zimě jsme například pozorovali led a sledovali podmínky, kdy se stane vodou, mladší děti si hrají s mýdlovou pěnou a sledují, co se děje, když je mýdla málo nebo naopak moc, když přidáme barvu, smícháme barvy apod. 

V průběhu zimní olympiády jsme si udělali olympijský týden, kdy jsme „cestovali“ po kontinentech jejichž barvy tvoří olympijské kruhy. Starší děti studovaly vlajky států, hledaly rozdíly a mladší děti vytvářely olympijské kruhy.

V odpoledních činnostech se zaměřujeme na hraní deskových her a her rozvíjejících fantazii, logiku a prostorovou orientaci dětí. Mezi oblíbené patří například „Hádanky Dráčka Fráčka“, „Kdo jsem?“, „Equilibrio“, „Barevný kód“, „Continuo“, „Dobble“, „Tučňáci na ledu“ a mnoho jiných.

Pracujeme v kratších denních úsecích, které systematicky propojujeme s výchovně-vzdělávací činností v MŠ.

Mgr. Andrea Štemberková
vedoucí firemní MŠ
V Českém Těšíně, 14. 5. 2018

» Archiv