MŠ Jiráskova, Krnov

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jiráskova 1926/43
Krnov
794 01


Kontakt

+420 554 637 174

http://www.msjiraskovakrnov.cz

Redaktoři

  • Bc. Danuta Mokrášová

Naše mateřská škola je pětitřídní, vzděláváme 124 dětí. Součástí je jedna třída logopedická a čtyři třídy běžného typu. Kolem budovy školky se nachází rozlehlá zahrada, skýtající různorodé možnosti vyžití pro děti.

V současnosti se snažíme zaměřovat náš ŠVP třemi směry: logopedie, ekologie a polytechnika.

  • Logopedie – máme specializovanou třídu, ze které odcházejí dříve dyslalické děti do školy s napravenými vadami
  • Ekologie (již druhým rokem) - aktivita SOVIČKY pro starší nadané děti probíhá formou pokusů, zkoumání přírody, vídendovými ekopobyty v Jeseníkách, cyklistickými i pěšími výlety a končí v červnu týdenním pobytem na škole v přírodě, kde děti po úspěšném splnění úkolů získávají průkaz a skládají slib mladého ekologa.
  • Polytechnika – od začátku letošního roku zařazujeme do TVP prvky metody prof. Hejného. Obě naše spádové základní školy, do kterých děti odcházejí, vyučují matematiku podle této metody. Také díky tomu máme v úmyslu rozšířit běžné hry a činnosti dětí jak v dopoledních hodinách v rámci hrové činnosti, tak v odpoledních hodinách formou aktivit.

BERTÍCI – odpolední aktivita dětí s rodiči

Jde o podporu a stimulaci neuronových synapsí, spolupráci obou mozkových hemisfér, motorická cvičení, jež eliminují problémy související s dyslektickými obtížemi. Způsob, jak lze identifikovat nadané děti a nabídnout jim odpovídající stimulaci v předškolním věku. Projekt, jenž přichází prostřednictvím Mensy Srbsko a využívá poznatků z oblasti neuropsychologie. V České republice jej podporuje Mensa ČR.

V systému se klade důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádí se pravidelné otáčení kolem vlastní osy, jež podporuje proudění v oblasti lymfatického systému, podporuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, aktivizace mozkových center v oblasti asociativního myšlení, pracuje se s hádankami, podporuje se tvořivé myšlení a využívá se práce s hudbou. Její přínos je však v systematičnosti, vědomém a pravidelném provádění činností, které vede k aktivizaci odpovídajících mozkový center. Základní myšlenkou pak je, že provádění činností málo a často a hlavně pravidelně a vědomě posouvá děti kupředu. Výsledky se brzy dostaví, ale je nutné vědět, že důležitost některých činností spočívá v tom, že jsou přípravou pro další fáze, které ve vývoji nastanou v dalším stupni vzdělávání.

Účinnost se zvyšuje zapojením rodičů do celého procesu, přenášením informací o práci s dětmi v MŠ.

Cíle a obsah předškolního vzdělávání směřují k tomu, aby děti, které opouštějí MŠ, byly osobnosti pokud možno jedinečné vzhledem ke svému věku a k individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se na svět kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, a aktivně čelit problémům, které život přináší.

Více o Bertících se dočtete na našich www stránkách: http://www.msjiraskovakrnov.cz/bertici.html

Bc. Danuta Mokrášová
ředitelka MŠ
V Krnově, 21. 3. 2017

» Archiv