MŠ Jiráskova, Krnov

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jiráskova 1926/43
Krnov
794 01


Kontakt

+420 554 637 174

http://www.msjiraskovakrnov.cz

Redaktoři

  • Bc. Danuta Mokrášová

Naše mateřská škola je pětitřídní, vzděláváme 124 dětí. Součástí je jedna třída logopedická a čtyři třídy běžného typu. Kolem budovy školky se nachází rozlehlá zahrada, skýtající různorodé možnosti vyžití pro děti.

V současnosti se snažíme zaměřovat náš ŠVP třemi směry: logopedie, ekologie a polytechnika.

  • Logopedie – máme specializovanou třídu, ze které odcházejí dříve dyslalické děti do školy s napravenými vadami
  • Ekologie (již druhým rokem) - aktivita SOVIČKY pro starší nadané děti probíhá formou pokusů, zkoumání přírody, vídendovými ekopobyty v Jeseníkách, cyklistickými i pěšími výlety a končí v červnu týdenním pobytem na škole v přírodě, kde děti po úspěšném splnění úkolů získávají průkaz a skládají slib mladého ekologa.
  • Polytechnika – od začátku letošního roku zařazujeme do TVP prvky metody prof. Hejného. Obě naše spádové základní školy, do kterých děti odcházejí, vyučují matematiku podle této metody. Také díky tomu máme v úmyslu rozšířit běžné hry a činnosti dětí jak v dopoledních hodinách v rámci hrové činnosti, tak v odpoledních hodinách formou aktivit.

BERTÍCI – odpolední aktivita dětí s rodiči

Klub šikovných dětí, do kterého již čtvrtým rokem docházejí děti se svými rodiči, jsme velice směle nazvali Bertíci podle pana Alberta Einsteina. Aktivitu vedly paní učitelky, které absolvovaly všechny tři moduly metody NTC Learningu.

Náplň aktivity byla velice pestrá. Každé setkání bylo uvozeno rotačními a balančními cviky, jež s dětmi vykonávali i rodiče. Pak následovala hlavní náplň. Tu tvořily různé pokusy, hry a vyrábění z netradičních materiálů.

Letos jsme se zaměřili hlavně na obyčejné, jednoduché hry, které si však děti vyráběly samy, nebo s dopomocí rodičů. Našim hlavním cílem bylo vrátit dětem prostou radost ze hry, dát jim možnost nejen si hru vytvořit, ale také vymyslet k ní pravidla a dbát na jejich dodržování. Velmi oblíbeným se stalo například obrázkové sudoku, děti si nastřihaly 4x4 kartičky, nakreslily po čtyřech stejných obrázcích a navzájem si sudoku vyměnily ke hře. Někteří šikulkové zvládli ve finále i systém hry 8x8. Další velmi oblíbenou hrou byly magnetické dráhy, kdy si děti vodily hračky nebo autíčka po nakreslené dráze na ploše pomocí dvou magnetů. Bavilo je i pexetrio z vlastnoručně nakreslených vlajek, kvarteto z přírodnin, výroba fosilií odlitých ze sádry a vyrábění světélkující plastelíny. Děti vymýšlely i bojovky, kdy podle mapy zhotovené rodiči měli hledat uryté předměty, rodiny se navzájem vyzývaly k souboji v dámě a na vytvořené šachovnici se utkaly černé a bílé fazole.

Celý rok jsme se snažili dokázat dětem a hlavně jejich rodičům, že hračky nemusí stát tisíce, že zajímavá a poučná hra se dá vytvořit i za pár korun z materiálů, které každý najde běžně doma. Chtěli jsme rodiče přesvědčit, že takto se u jejich dětí tříbí představivost, prostorové vidění, samostatné tvoření a kreativita. Navíc fakt, že dítě informuje kamarády o vlastních vymyšlených pravidlech ke své hře, u něj eliminuje ostych z mluveného projevu, obohacuje slovní zásobu a učí je si věřit v kolektivu vrstevníků.

Více o Bertících se dočtete na našich www stránkách: http://www.msjiraskovakrnov.cz/bertici.html

Bc. Danuta Mokrášová
ředitelka MŠ
V Krnově, 30. 7. 2019

» Archiv