ZŠ a MŠ Braňany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Braňany 191
Braňany
435 22


Kontakt

+420 476 129 027

https://ms-pampeliska.webnode.cz

Redaktoři

  • Bc. Žaneta Tancošová

Základní škola a Mateřská škola Braňany, Braňany 191 je úplná škola s devíti postupnými ročníky, integrovanou mateřskou školou se dvěma třídami.

V integrované mateřské škole jsou dvě třídy. Jsme spádovou školou pro obce Želenice, Liběšice a Mariánské Radčice. Naše škola je součástí malé severočeské obce Braňany, která se nalézá pod Krušnými horami. Leží nedaleko okresního města Mostu. Z areálu školy máme blízko do lesa, na louky a pole k zahradám. Děti mají možnost vidět a vnímat přírodu ve všech ročních obdobích. Mají více příležitostí setkávat se se zvířaty, poznávat základní druhy stromů, keřů, květin, trav a dalších rostlin.

Velký důraz klademe na rozvoj grafomotorických a řečových schopností, předčtenářské gramotosti. Dále rozvíjíme přirozené tělesné aktivity dětí (běh, chůze, lezení, poskoky, chytání, házení). Naším úkolem je podporovat a uspokojovat v dětech touhu po pohybu, poznávání, a umožnit jim co nejvíce přirozeného pohybu venku. Snažíme se o spontánní a svobodné užívání volného prostoru, rozvoj pohybových schopností a dovedností a zároveň osobnostní a sociální rozvoj v rovině psychické.

V mateřské škole dbáme na individualitu dítěte. V případě, že „máme podezření“, že se jedná o nadané dítě, snažíme se mu vytvářet podnětné prostředí. Takové dítě je do činností zapojováno více než ostatní, má nadstandardní úkoly (pracovní listy; činnost s písmeny, čísly; konstruktivní hry; …). Snažíme se dítě rozvíjet ve všech oblastech.

Spolupráce s Mensou ČR

Mateřská škola Pampeliška pracuje s metodou NTC systém učení od školního roku 2015/2016 ve třídě věkově mladších i věkově starších dětí. Na začátku příslušného roku jsme uskutečnili „třídní schůzku“, kde jsme o této metodě hovořili s rodiči. Naším cílem bylo vysvětlit rodičům prvky metody NTC Learning, význam metody, jednotlivé fáze NTC systému učení a seznámili je s konkrétními příklady.

NTC systém učení zařazujeme do řízených i volnočasových výchovně-vzdělávacích aktivit. Pracujeme s interaktivní tabulí a myšlenkovými mapami. Na interaktivní tabuli dětem ukazujeme tvar a polohu státu a asociační obrázky. Myšlenkové mapy malují a kreslí děti samy. V rámci každé země se snažíme uvařit, upéct a potom ochutnat typické jídlo. 

Ve volnočasových aktivitách jsou dětem nabízeny vlajky států a poznávací značky aut. Některé děti je malují, ti šikovnější napíší podle předlohy název státu.

Na vycházkách vyhledáváme prvky pro rovnovážná a balanční cvičení jako jsou kmeny stromů, kyvadlová houpačka nebo patníky. Pro každodenní rotační cvičení vymyslela paní učitelka motivační básničku:

Abych já byl chytré dítě, musím já se točit hbitě.
V pondělí se točím vpravo, zatleskám si potom bravo!
V úterý zas doleva, to je potom úleva!
Pak to střídám každý den, už to umím – můžu ven.

Bc. Žaneta Tancošová
učitelka MŠ
V Braňanech, 24. 10. 2018

» Archiv