KinderGarten Brno-Židenice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Viniční 204
Brno-Židenice
615 00


Kontakt

+420 734 484 388

http://www.kindergarten.cz/cs/anglicke-skolky/brno

Redaktoři

  • Mgr. Petra Lagmanová

Jsme soukromá školka s celoanglicky mluvícím prostředím. Ve třídách je maximálně 10 dětí na jednu paní učitelku, proto je zde mnoho prostoru věnovat se nadaným dětem.

Aktivita naší školky podporující intelektovou stimulaci dětí spočívá v založení Klubu deskových her, který máme pravidelně každé úterý a čtvrtek. Dále zde máme plně anglické prostředí, tudíž na děti po celou dobu výuky mluvíme pous v anglickém jazyce a děti z našeho zařízení vycházejí bilingvní.

Máme pravidelné pohybové hry s míčem – tenisovou přípravku, která je zaměřena na rozvoj všech oblastí, jako je orientace v prostoru, soustředění na míček (akomodace oční čočky), koordinaci (překážkové dráhy, skákání na jedné noze, běh pozadu atd.), dále máme hodinu Tanečků, kde děti poslouchají různé druhy hudby a učí se různé druhy tanců. Nově jsme zařadili do výuky tzv. mentální trénink, který se ještě hlouběji orientuje na propojování pravé a levé mozkové hemisféry, postřeh, orientaci, křížové programování atd.

Do vyučovacích hodin komponujeme znalosti získané na kurzech Mensa NTC Learning I.–III., jako je rotace jedním směrem jeden den a druhým směrem druhý den, práce s abstraktními symboly – vlajky, značky aut, atd.

Mgr. Petra Lagmanová
hlavní učitelka
V Brně, 22. 2. 2017

» Archiv