MŠ Didaktis, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mlýnská 225/44
Brno-střed
602 00


Kontakt

+420 725 694 926

http://www.zsdidaktis.cz/materska-skola/

Redaktoři

  • Mgr. Iveta Žižková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Didaktis, Brno
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Mateřská škola Didaktis zahájila svou činnost spolu se Základní školou Didaktis 1. září 2014. Je tvořena jednou, věkově smíšenou třídou, kterou naplňujeme do maximálního počtu 15 dětí. Díky kvalitnímu odbornému i materiálnímu zajištění si získala již od prvních týdnů své existence uznání rodičů.

Naše škola je jako jedna z mála soukromých mateřských škol zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, splňuje tak přísné hygienické, bezpečnostní normy a učitelky plánují podle Rámcového vzdělávacího programu.

Na každý měsíc vytváříme podle zájmu dětí projekt, který rozpracováváme do konkrétních částí plných poznání, bádání a pokusů. Snažíme se, aby si děti osvojily vědomosti, dovednosti a dokázaly je používat v běžném životě. Každou částí prolínají dětské činnosti související s náplní projektu - zpěv, rytmická a hudební cvičení, recitace, hraní dramatických a pohybových her. Všechny děti individuálně vedeme k aktivitám podporující jejich intelektovou stimulaci, pracujeme na rozvoji jejich motorických a grafomotorických schopností, logického myšlení a senzorického vnímání. K tématu je také zaměřená část dne, která probíhá v anglickém jazyce. Veškerou činnost připravujeme individuálně. Práce s interaktivní tabulí a využívání PC je součástí výuky.

Do vyučovacích hodin začleňujeme znalosti získané na kurzech Mensa NTC Learning I.–III., jako je rotace, práce s abstraktními symboly, deskové hry, hry s míči a hádanky, které zařazujeme do běžných denních činností. Samozřejmostí jsou bohaté sportovní aktivity – bruslení, lyžování, plavání a pohyb v přírodě.

Po celou dobu docházky provádíme u dětí pedagogickou diagnostiku, abychom sledovali jejich zdravý a harmonický vývoj. Spolupracujeme přitom s rodiči, kterým nabízíme pravidelně individuální konzultace.

Díky odborně podloženému přístupu dokážeme účinně pracovat i s dětmi, které jsou mimořádně nadané. Všichni naši předškoláci procházejí přípravným rokem, ve kterém je úspěšně připravujeme na pohodový vstup do ZŠ.

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
V Brně, 13. 12. 2017

» Archiv