Svět dětí Kulíšek, Kostelec nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Brandýská 477/19
Kostelec nad Labem
277 13


Kontakt

+420 326 721 856
+420 602 625 140

http://www.svetdetikulisek.cz

Redaktoři

  • Bc. Lenka Krobová

Soukromá MŠ Kulíšek akreditovaná MŠMT poskytuje dětem téměř rodinné prostředí, které je stimulující, pozitivní a zdravé.  Klademe důraz na přátelskou atmosféru, příjemné, podnětné a usměvavé prostředí. Snažíme se dětem zajistit kvalitní učební pomůcky. Dětem nabízíme činnosti, které odpovídají jejich schopnostem a možnostem. Do Kulíška dochází denně okolo 16 dětí a jejich věková hranice se většinou pohybuje od dvou do čtyř let.

V naší školce upřednostňujeme zážitkovou pedagogiku, principy metody NTC se snažíme rozvíjet přirozeně v rámci každodenních činností. Také pracujeme s prvky Montessori.

Na začátku roku 2012 jsme se absolvovaly kurz metody systému učení a postupně ho začaly aplikovat do volných i řízených činností v Kulíškovi. Metoda NTC systému učení se tak stala nedílnou součástí technik, užívaných při obohacování učiva pro děti.

Metoda NTC systému učení v praxi:

  • V rámci dopoledního programu se zaměřujeme na motorická cvičení – otáčení kolem své osy (aby si děti nepletly pravou levou stranu, dostanou na ruku razítko), akomodaci oka v rámci různých her a cvičení s míči a míčky různých velikostí, barev, materiálů. Venku chodíme po nakreslených čarách, po laně, po obrubníku, v lese po kládách. Skáčeme panáka, cvičíme a hrajeme si s gymnastickou stuhou.
  • V Montessori využíváme řazení a třídění předmětů, geometrické tvary a barvy.
  • Rozvíjíme jemnou motoriku – navlékáme, modelujeme z různých hmot, třídíme, stříháme, skládáme a šroubujeme.
  • Rozvíjíme sluchové vnímání např. sluchovým pexesem, poslechem a určováním různých zvuků v přírodě a běžném životě. Posloucháme hudbu různých žánrů, zpíváme, rytmizujeme a vytleskáváme. Hrajeme na různé hudební nástroje.
  • Jednotlivá témata ve školce společně s dětmi zpracováváme do velkých myšlenkových map.
  • Děti rádi pracují s abstraktními symboly. Znaky aut a dopravní značky a vlajky využíváme k různým hrám, třídíme je a přiřazujeme k obrázkům známých staveb. Při procházce venku děti poznávají jednotlivé značky aut a soutěží, kdo jich pozná víc. Ke každé značce jsme ve spolupráci s rodiči vymysleli krátkou říkanku.
  • V rámci odpoledního programu (hlavně v zimním období) s dětmi hrajeme různé deskové hry a pracujeme s hádankami, přiměřenými k věku dítěte. Oblíbené jsou Brainboxy, dětské sudoku a Záhadný hrad.
  • Při učení básniček používáme obrázkové čtení – básničku dětem „přepíšeme“ pomocí obrázků k lepšímu vybavení textu básničky.
Bc. Lenka Benešová
učitelka
V Kostelci nad Labem, 9. 4. 2018

» Archiv