MŠ U Uranie, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Maninách 1080/29a
Praha-Holešovice
170 00


Kontakt

+420 220 802 327
+420 739 630 246

http://www.msuranie.net

Redaktoři

  • Jitka Dědinová
  • Zuzana Pilařová
  • Bc. Dana Svobodová

Naše mateřská škola má 6 tříd, které se nacházejí ve dvou pavilonech. Mateřská škola stále zvyšuje svůj standard a všem dětem i pracovníkům se tak snaží umožnit naplnění poslání péče o děti předškolního věku v estetickém a bezpečném prostředí.

Škola se profiluje jako environmentálně zaměřená, a tak často pro realizaci výchovně vzdělávacího procesu využívá velkou rozlehlou zahradu a ekoučebnu.

Motto mateřské školy: „Ve školce jsme všichni rádi, jsme tu dobří kamarádi.“

Předškolní kurikulum naší mateřské školy s názvem „Od podzimu do léta“ je koncipováno do čtyř integrovaných bloků korespondujících s tradičním koloběhem roku:

  • Podzim je v duchu „podzimních proměn“, které prožíváme společně s „panem Podzimákem“, hlavním prostředkem jsou manipulační činnosti - hry s přírodninami. Dominantou tohoto celku je slavnost „pečení brambor“, která je také návratem do časů našich předků.
  • Zimní etapu otvírá „příchod paní Zimy“, která nás uvádí do tradic vánočních svátků. Variabilita počasí dává prostor pro experimentování, zimní sporty a závěr „zimních radovánek“ patří masopustní veselici, tedy karnevalu.
  • S „jarem se probouzí“ témata jako „Listování“, „Velikonoční barvičky“, „Láry, fáry, kouzla, čáry“, která jasně vypovídají o konkrétních aktivitách tohoto ročního období.
  • Integrovaný blok odpovídající letním měsícům s názvem „letní poznávání“ je charakteristický výlety za památkami, exkurzemi a především „Zahradní slavností“, která je určena nejen pro budoucí školáky. Naší snahou je, aby byl nejen konec školního roku v duchu prosociálních a kooperativních činností, multikulturní výchovy.

Mateřská škola U Uranie v roce 2015/2016 třetím rokem využívá NTC metodu. Celoroční program „Od podzimu do léta“ se snaží propojovat prvky této metody, plus propojovat do EVVO.

Ve všech třídách se využívá převážně v pohybové činnosti např. Otáčení se okolo své osy, zařazování více míčových her. Při  pobytu venku a to i mimo školní hřiště v přírodě „opičí dráhy“, „skákací panáky“, využívání nerovnosti terénu, bludiště se symboly.

V ranní a odpolední volné hře pedagogové zapojují více deskové hry na rozvoj obou hemisfér. Např. Dobble (hra se symboly), Farmář (předmatematické představy se symboly zvířat), Ubongo, Umí prase létat, ale i klasické pexeso či tripexeso (zvířata, stromy, dinosauři…).

V řízených činnostech využívají pedagogové pracovních listů se symboly – předmatematické představy, logické návaznosti, využití přírodnin do předmatematických představ, ... V hudební činnosti využívání textu převedeného do obrázků, tak též i u básniček.

V rytmicko-pohybové chvilce využívání pantomimy, ale i symbolů, využívání Orffových nástrojů. Také využíváme muzikoterapii s využitím koncovek, ručně vyrobených chrastidel či bubínků.

Program dne se snaží pedagogové propojit a kladou důraz na seznámení s realitou: např. návštěva Holešovické tržnice – děti reálně nakupuji, třídí ovoce, zeleninu. Krájí, ochutnávají, vnímají všemi smysly. Návštěva pražské zoo – rozdělení zvířat (plazi, ptáci, savci, obojživelníci, ryby), využití tripexesa, pracovní listy na dané téma, pohybová činnost. Výroba krmítka – pozorování ptactva na zahradě školky, krmení, puzzle ptáci, výroba obrázků ze semínek, poslech ptačích hlasů…

Třída „U Domečku“ zapojila metodu NTC komplexněji do celoročního programu s názvem „Od podzimu do léta“ – „Letem světem“ kde se zaměří v první řadě na Českou republiku – symbolika, památky, významné osobnosti a evropské státy s propojením symbolů vlajky, mapy, kulturních zvyklostí, hymny. Také zde byla využita spolupráce s rodiči jiných národností (Slovensko, Maďarsko, Německo, Ukrajina, Rusko, Vietnam, Itálie) – dopolední program s „přednáškou“ a ochutnávkou místní kuchyně.

Na další rok se třída „U Věže“ bude snažit propojit NTC metodu s tzv. Geocachingem. Geocaching  je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při  hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při  hledání se používají turistické při jímače GPS (mobilní aplikace). Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umísťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen.

Zuzana Pilařová
učitelka
V Praze, 1. 11. 2016

» Archiv