Mensa NTC Learning III – závěrečný seminář

Mensa NTC Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení, případně pro zájemce o metodu NTC z řad rodičů či dalších pedagogických pracovníků. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Níže se dočtete informace o obsahu kurzu „Mensa NTC Learning III – závěrečný seminář“. Hledáte-li informace o obsahu jiného kurzu, klikněte na jeden z béžových obdélníků.

Mensa NTC Learning I – úvod do metody Mensa NTC Learning II – rozšíření metody

Anotace kurzu

Účastníci kurzu „Mensa NTC Learning III.“ budou seznámeni s finálními prvky metodiky práce s metodou Mensa NTC Learning a získají nezbytné informace k používání této metody s dětmi v rámci realizace vlastního školního programu MŠ. Kurz navazuje na informace obsažené v kurzech Mensa NTC Learning I - úvod do metody a Mensa NTC Learning II - rozšíření metody.

Poznatky získané v této části kurzu směřují k podpoře vnímání dvojitých asociací, tj. k maximálnímu využití nově vytvářených neuronových synapsí. Praktická část kurzu je zaměřena na činnost s abstraktními symboly a na aktivity využívající hudební motivy. Součástí kurzu bude seminář věnovaný cílenému rozvoji paměťových dovedností u dětí předškolního věku.

Na závěr kurzu proběhne interaktivní workshop věnovaný výměně zkušeností absolventů kurzů Mensa NTC Learning I - III s aktivitami metody NTC.

Obsah kurzu (1 vyučovací hodina = 45 minut):

Trénink paměti (3 vyučovací hodiny)

Vytváření dvojitých asociací a zapojení hudby do metody NTC (2 vyučovací hodiny)

Praktický workshop s pedagogy využívajícími NTC při své práci s dětmi v MŠ (3 vyučovací hodiny)

Celkem: 8 vyučovacích hodin (cca 360 minut)

Kurz je rozšířením základních dvou modulů Mensa NTC Learning I - úvod do metody a Mensa NTC Learning II - rozšíření metody a pro jeho úspěšné absolvování je zapotřebí absolvovat tyto předchozí dva bloky metody. V rámci této části kurzu bude představena autorská publikace - metodika práce s metodou Mensa NTC Learning. V závěru kurzu jsou účastníci vedeni k interaktivní spolupráci - komentáři předložených materiálů a vlastní tvorbě ukázek do výuky s využitím principů a obsahu metody Mensa NTC Learning.

Termíny kurzu

Aktuální informace o vypisovaných kurzech jsou průběžně zveřejňovány v Kalendáři akcí (sekce Semináře, školení), kde se můžete zároveň přihlašovat.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit kteréhokoli z níže uvedených kurzů, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku u konkrétního vypsaného kurzu (nejprve je potřeba zvolit konkrétní termín v sekci Semináře, školení). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout.

Související odkazy