Jak definovat nadání?

Šárka Portešová

Možná jste si tuto otázku také položili. Žádná všeobecně přijímaná odpověď však na ni neexistuje. Nadání, inteligence a talent jsou totiž velmi proměnlivé koncepty, které mohou mít v různých souvislostech a kulturách odlišný význam. Vybrali jsme proto ty nejfrekventovanější definice, které se často objevují v zahraničních odborných pramenech.


Mezi definicemi publikovanými v USA v 50. letech měly zásadní význam pro další vývoj bádání v této oblasti dvě definice, jež jsou pravděpodobně citovány ve všech základních, celosvětově uznávaných monografiích a učebnicích.

Celý článek na webu nadanedeti.cz

Související odkazy

1.3.2009


Zpět