Jak poznat nadání?

Šárka Portešová

Identifikovat nadané dítě nemusí být vždy snadné. Nadaný žák obvykle není tzv. malým géniem, který by se nápadně lišil od ostatních. Naopak: ve většině oblastí se projevuje stejně nebo podobně jako jeho vrstevníci.


Krátké video doc. Portešové a jejích spolupracovníků Vás seznámí s některými projevy nadaných dětí.

Související odkazy

11.9.2015


Zpět