NTC systém učení – práce se značkami aut ve spojení s asociačními rýmy, dále znaky s asociačními obrázky

Marie Čermáková

NTC systém učení je odlišný od toho, na co jsme převážně zvyklí z běžných škol. Nejde zde o encyklopedické biflování informací; základem je vytváření asociačních spojů mezi neurony.


Aby se tomu tak dělo, mozek musí být stále aktivní, pracovat s informacemi, které se učíme. Proto nejde o pouhé zapamatování si značek či vlajek. V souvislosti s asociačními rýmy vytváříme hádanky, hledáme obrázky k jednotlivým vlajkám, nebo bez předlohy zkoušíme hádat dle určených znaků vlajku či značku auta. Jednoduše si hrajeme a pracujeme s informacemi, které se tímto způsobem učíme. Důležité je, že děti tato činnost baví: nejde o dlouhé učení, ale o krátké stimulační vstupy ve volných režimových momentech.

NTC systém učení je pouze nadstavbou v běžném režimu dne v MŠ. Platí zde zásada, že krátce a často je více, než dlouho a jednorázově. Děti si většinou samy o tyto činnosti říkají, baví je a rodiče jsou překvapeni, jak snadno a hodně si děti dokážou zapamatovat, pokud je činnost pro ně zajímavá a spojená s tím, co mohou vidět každý den kolem sebe.

Videonahrávky vznikaly po obědě, kdy se chystáme na odpolední odpočinek, chvilka, než se všechny děti převléknou a využití času, před pravidelnou pohádkou. Dále využíváme volných chvil po svačině, či když čekáme na oběd. Samozřejmě také pobyty venku, kde vše vidíme v realitě, kolem sebe.

Vlajky a obrázky: co k čemu patří?

Děti si samy rozmístí na zemi kartičky s obrázky (obrázkem dolů, podobně jako při rozdávání pexesa), opodál vlajky jednotlivých zemí (obrázkem nahoru). Při samotné hře pak děti postupně obracejí kartičky s předměty, zvířaty atd. a určují, pro kterou zemi je vybraný obrázek charakteristický. Potom mají za úkol najít vlajku příslušné země a spárovat ji s obrázkem.

Značky aut a asociační rýmy

Děti postupně obracejí kartičky se značkami různých automobilek a vybavují si rýmy, které mají s těmito značkami spojené.

Související články

Související odkazy

29.10.2012

Klíčová slova: NTC systém učení, NTC Learning, Mensa pro školky

Značky aut a asociační rýmy


ico pdf (vytvořeno: 15.9.2012)

Dokument k vytištění pro rodiče, kteří si chtějí společně se svými dětmi procvičovat značky aut ve spojení s asociačními rýmy.

Autor: Bc. Marie Čermáková

Velikost: 61,84 kB


Zpět


Zpět