Dvojí výjimečnost - co to je?

Šárka Portešová

Tyto děti, které mají na jedné straně výjimečné schopnosti – nadání, ale trpí současně určitým handicapem, bývají v  anglické terminologii nejčastěji označovány jako „twice exceptional“. Společným rysem celé této skupiny dětí je, že bývá obtížné ji identifikovat. Handicap a nadání se často vzájemně kompenzují, maskují, a proto bývají tyto děti učiteli označovány většinou jako průměrné.


Mezi nejčastější kombinace rozumového nadání a diagnózy patří :

  • Nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení, zejména s dyslexií, dysortografií, dysgrafií.
  • Nadané děti s poruchami chování ADHD, ADD.
  • Nadané děti s Aspergerovým syndromem.

Celý článek na webu nadanedeti.cz

Související odkazy

1.10.2009


Zpět