Některé možné sociální a emocionální problémy nadaných dětí

Šárka Portešová

Mezi odborníky neexistuje jednoznačná shoda, zda se u rozumově nadaných dětí vyskytují ve větší míře sociální a emocionální problémy.


Silvermanová (1990) se domnívá, že sociální a emocionální problémy vznikají v důsledku specifických kognitivních charakteristik nadaných dětí. Tyto přesně specifikuje a k nim přiřazuje potřeby, díky kterým mohou být nadané děti hodnoceny, zejména ve škole, jako problémové.

Celý článek na webu nadanedeti.cz

Související odkazy

8.3.2009


Zpět