ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tyršova 77/10
Buštěhrad
273 43


Kontakt

+420 312 250 530

http://www.zsbustehrad.cz/


Škola je příspěvkovou organizací, je organizována jako úplná základní škola s devíti ročníky. Součástí školy je i mateřská škola, která sídlí v samostatném objektu v centru města a jedna třída na odloučeném pracovišti v budově základní školy. Kapacita školy je stanovena na 370 žáků. Převážná většina žáků je z Buštěhradu, avšak školu navštěvují i žáci z okolních oblastí Lidic, Makotřas, Dřetovic, Stehelčevse a z města Kladna. Škola se zaměřuje zejména na:

  • jazykovou vybavenost žáků (alespoň jeden světový jazyk na komunikační úrovni)
  • gramotnosti – čtenářskou, matematickou, jazykovou, ekologickou, etickou ….
  • zdravý životní styl
  • tělesnou zdatnost
  • rozvoj matematických a technických dovedností
  • vnímání umění
  • pochopení základních přírodních zákonů

Ve škole pracuje Klub nadaných dětí, který je podporován školou, a tudíž je pro zájemce otevřen zcela zdarma. Zájem o tento Klub je natolik výrazný, že kapacita je maximálně naplněna.

Vedoucí klubu organizuje s Mensou ČR každé 2 roky testování. Ve školním roce 2016/2017 se právě jedno uskutečnilo. Otestovat dítě je nabízeno zákonným zástupcům celé školy a předškolákům v mateřské škole. Zájem je největší vždy u mladších dětí 1. stupně. Při posledním testování bylo otestováno více než 100 dětí.

Žáci školy se účastní Logické olympiády, pravidelně máme úspěšné řešitele v krajských kolech. Mezi další soutěže, kterých se účastníme, patří Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický Klokan, Zeměpisná olympiáda atd. Získáváme mnoha ocenění v oblastech literární tvorby, které je věnována velká pozornost ze strany češtinářů. Na prvním tupni vznikla pěvecká soutěž a děti se každoročně prezentují na slavnostech školy, popř. města.

I sportovní nadání je podporováno. Na škole pracuje florbalový tým, pravidelně organizujeme sportovní den a účastníme se okresních a krajských soutěží. Šachisté jsou naší velkou oporou a pro školu získávají mnoha ocenění.

Pracovníci mateřské školy se vzdělávali pod záštitou Mensy a do každodenní práce začleňují aktivity pro podporu a rozvoj myšlení.

Škola spolupracuje s městskou knihovnou, hasiči a dalšími organizacemi.

Mgr. Martina Zelová
učitelka 1. stupně
V Buštěhradě, 30. 1. 2018

» Archiv