ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tyršova 77/10
Buštěhrad
273 43


Kontakt

+420 312 250 530

http://www.zsbustehrad.cz/

Redaktoři

 • Ing. Martina Svobodová

Škola je příspěvkovou organizací, je organizována jako úplná základní škola s devíti ročníky. Součástí školy je i mateřská škola, která sídlí v samostatném objektu v centru města a jedna třída na odloučeném pracovišti v budově základní školy. Kapacita školy je stanovena na 550 žáků. Převážná většina žáků je z Buštěhradu, avšak školu navštěvují i žáci z okolních oblastí Lidic, Makotřas, Dřetovic, Stehelčevse a z města Kladna. Škola se zaměřuje zejména na:

 • jazykovou vybavenost žáků (alespoň jeden světový jazyk na komunikační úrovni)
 • gramotnosti – čtenářskou, matematickou, jazykovou, ekologickou, etickou ….
 • zdravý životní styl
 • tělesnou zdatnost
 • rozvoj matematických a technických dovedností
 • vnímání umění
 • pochopení základních přírodních zákonů

Vize školy:

 • Škola je otevřená místním dětem a jejich rodičům, je nedílnou součástí města.
 • U našich žáků se zaměřujeme na osvojení životních dovedností – intelektových i praktických.
 • Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Spolu s dětmi vytváříme vzájemně respektující prostředí.

Žáci naší školy se pravidelně účastní zeměpisné, dějepisné a fyzikální olympiády, také olympiády z anglického jazyka. Dbáme na to, aby se žáci v co největším počtu účastnili Logické olympiády, Pythagoriády a Matematického Klokana, abychom mohli odhalit a podchytit případné talenty, které jinak ve školním prostředí nemusí být vždy patrné. Podporujeme také účast dětí v literárních soutěžích. 
V tomto školním roce náš žák obsadil 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády.

Pravidelně jedenkrát za dva roky organizujeme v naší škole testování IQ. Posledního testování na podzim roku 2018 se zúčastnilo přes osmdesát žáků.

Naše škola rovněž usiluje o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků. V tuto chvíli zde působí dva rodilí mluvčí anglického jazyka.

V širokém spektru kroužků, které našim žákům nabízíme, je také Klub deskových her a kroužek Feuersteinovy metody. Oba kroužky jsou hrazeny ze šablon, tedy pro rodiče zcela zdarma. 

Každým rokem pořádáme soutěž o nejlepšího školního šachistu, spolupracujeme intenzivně se šachovým oddílem při TJ Sokol Buštěhrad a naši žáci v šachu pravidelně postupují do krajského kola. V roce 2019 žáci prvního stupně obsadili 3. místo v Krajském přeboru škol v šachu. 

Dbáme rovněž na rozvoj sportovních dovedností. Náš florbalový tým se úspěšně účastní okresních a krajských soutěží. Při škole funguje také atletický kroužek.

Jsme školou lokálního charakteru. Jsme připraveni vzdělávat celé široké spektrum žáků. Proto naši pedagogové procházejí pravidelným vzděláváním, tak, aby byli schopni nadání žáků odhalit a tyto děti podpořit v jejich specifických potřebách, a zároveň také zohlednit a respektovat specifickou osobnost každého z nich.

Ing. Martina Svobodová
učitelka 2. stupně
V Buštěhradě, 30. 1. 2020

» Archiv