ZŠ Komenského, Nový Jičín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 1118/68
Nový Jičín
741 01


Kontakt

+420 556 713 115

http://www.zsko68nj.cz

Redaktoři

  • Mgr. Barbora Kamasová
  • Mgr. Alena Lowaková
  • Mgr. Renáta Pavlicová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Školu navštěvuje 526 žáků. Kapacita školy je plně využita, včetně optimálního využití odborných učeben. V ročníku jsou 2–3 třídy, průměrná naplněnost je 23 žáků na třídu. Školu navštěvuje 13,1 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojové poruchy učení, chování, poruchy koncentrace, zdravotní postižení, nadaní žáci). Na škole pracuje žákovský parlament a třídní samosprávy.

Škola nabízí možnost mimoškolních aktivit: keramika, hra na flétnu, kuchtík, sportovní kroužky, využití PC a internetu, aktivity pro nadané žáky. Dle pravidelného kvalitativního i kvantitativního výzkumu ve škole panuje dobré klima, jak mezi učiteli navzájem, tak v interakci mezi žáky a učiteli i učiteli a zákonnými zástupci žáků.

Ve školním roce 2016/2017 naše škola vytvářela podmínky a podporovala nadané a mimořádně nadané žáky následujícím způsobem:

  • Vysoce individualizovaný přístup k těmto dětem s možností konzultací.
  • Rozvoj v rámci schůzek Klubu nadaných dětí Nový Jičín, který naše škola provozuje.
  • Zapojení do soutěží – Olympiády v jednotlivých vyučovacích předmětech (matematika, chemie, biologie), Logická olympiáda, Matematický klokan, BRLOH, Science cup – Pohár vědy 2017, účast žáků na Dětské vědecké konferenci.
  • Meziročníková integrace ve vybraných předmětech.

V tomto školním roce též proběhlo další testování IQ a dětem, které dosáhly uspokojivého výsledku, bylo nabídnuto členství v Klubu nadaných dětí.

Škola má na svých internetových stránkách umístěn odkaz jak Klub nadaných, tak na odkaz školy spolupracující s Mensou. Na těchto stránkách lze dohledat též aktivity, které škola během celého školního realizuje. Naleznete zde fotodokumentaci.

Učitelé, kteří se vzděláváním nadaných dětí zabývají, se pravidelně vzdělávají v rámci samostudia, případně seminářů.

Barbora Kamasová
koordinátor aktivit pro nadané žáky
V Novém Jičíně, 20. 9. 2017

» Archiv